Nawigacja

Aktualności

Dr Karol Nawrocki z IPN dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  • Dr Karol Nawrocki
    Dr Karol Nawrocki

W związku z połączeniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, które nastąpiło 6 kwietnia po decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej zostały powierzone dr. Karolowi Nawrockiemu – historykowi pracującemu od 2009 roku w gdańskim oddziale IPN, w którym od 2014 roku zajmował stanowisko naczelnika Biura Edukacji Publicznej.

Dr Karol Nawrocki specjalizuje się w badaniu historii opozycji antykomunistycznej, historii sportu oraz przestępczości zorganizowanej w PRL. Napisał m.in. monografię Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980–1989), jest autorem opracowania źródłowego Wokół elbląskiej „Solidarności”. Dokumenty, a także współautorem publikacji: Sprawa kwidzyńska 1982. Internowanie, pobicie, proces (Gdańsk–Kwidzyn 2012) oraz Lechia – Juventus. Więcej niż mecz. Od lat angażuje się w utrwalanie pamięci historycznej w przestrzeni publicznej Pomorza: przewodniczący Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, był jednym z inicjatorów powstania w Gdańsku alei Żołnierzy Wyklętych oraz współorganizował uroczysty pogrzeb państwowy Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Za zaangażowanie społeczne, działalność edukacyjną i charytatywną został głosami czytelników „Dziennika Bałtyckiego” wybrany Osobowością Gdańska i Pomorza roku 2016.

Połączenie obu gdańskich instytucji nastąpiło po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Było ono zgodne ze stanowiskiem resortu kultury, według którego „funkcjonowanie dwóch muzeów o podobnej tematyce i profilu na terenie jednego miasta nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych ani organizacyjnych”. Muzeum II Wojny Światowej z nowym kierownictwem będzie kontynuować dotychczasową działalność instytucji, które zostały połączone.

do góry