Nawigacja

Aktualności

Krzyż Wolności i Solidarności dla ks. prałata Józefa Nowakowskiego – Toruń, 17 lutego 2017

17 lutego br. w kościele Mariackim w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności dla ks. prałata Józefa Nowakowskiego, wieloletniego duszpasterza ludzi pracy i kapelana Solidarności.

  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręcza Krzyż Wolności i Solidarności ks. prałatowi Józefowi Nowakowskiemu

Uroczystość odbyła się w dzień urodzin ks. Nowakowskiego, tydzień przed rocznicą męczeńskiej śmierci w Dachau (23 lutego 1945) współpatrona parafii, bł. ks. Stefana Frelichowskiego.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali dyrektor oddziału, prof. Mirosław Golon i naczelnik delegatury w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

Przed błogosławieństwem nastąpił moment wręczenia odznaczenia jakim jest Krzyż Wolności i Solidarności. Uzasadnienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał proboszcz parafii mariackiej i kustosz sanktuarium bł. ks. Frelichowskiego w Toruniu ks. prałat Wojciech Niedźwiecki. W uzasadnieniu Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że ks. prałat Józef Nowakowski otrzymuje odznaczenie za szczególne zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Krzyż Wolności i Solidarności wręczyłwojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Podkreślił przy tym, że ks. prałat Nowakowski wspierał ludzi Solidarności nie tylko duchowo, ale także materialnie.

***

Ks. prałat Józef Nowakowski urodził się 16 lutego 1940 r. w Opaleniu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1964 r. w Pelplinie. Z toruńską parafią WNMP związał się w 1972 r., najpierw jako wikariusz, następnie od 1976 r. jako proboszcz. Pełnił też wiele zaszczytnych funkcji w diecezji toruńskiej, m.in.: kapelana honorowego Jego Świątobliwości, kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Toruńskiej, dziekana rejonu toruńskiego i dekanatu toruńskiego pierwszego, diecezjalnego asystenta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, diecezjalnego kapelana Hufca ZHP i duszpasterza ludzi pracy, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu, a także kanonika gremialnego Kapituły Konkatedralnej Chełmżyńskiej.

Fot.: ZR NSZZ „Solidarność” Toruńsko-Włocławskiego.

do góry