Nawigacja

Aktualności

14 listopada 2016 r. w bydgoskim Klubie „Grota” prof. Tadeusz Wolsza przedstawił historię wykorzystania zbrodni katyńskiej przez propagandę Trzeciej Rzeszy w 1943 r., Związku Sowieckiego w latach 1943–1952 oraz władz naszego kraju po zakończeniu wojny.

  • Dr Marek Szymaniak (L), prof. Tadeusz Wolsza (P)

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Poprowadził je dr Marek Szymaniak, pracownik Delegatury IPN.

Wystąpienie prof. Tadeusza Wolszy zostało podzielone na trzy części. W pierwszej mowa była o propagandzie niemieckiej. W tym wypadku naukowiec podkreślił, że propaganda niemiecka wykorzystała wszystkie ówczesne osiągnięcia techniczne: kroniki filmowe, filmy dokumentalne, płyty gramofonowe, audycje radiowe. Niemcy oprócz tego zorganizowali kilkadziesiąt wycieczek do miejsca sowieckiej zbrodni, w tym kilka z Generalnego Gubernatorstwa oraz komisję lekarską w międzynarodowym składzie. Liczbę uczestników wycieczek należy oszacować na ponad 30 tys. osób (głównie żołnierzy niemieckich z frontu wschodniego).

Propaganda sowiecka była dużo skromniejsza. Sowieci przysłali w 1944 r. komisję lekarską w krajowym składzie. Ponadto dopuścili kilka delegacji, w tym dziennikarzy zagranicznych z Moskwy oraz żołnierzy z armii gen. Berlinga. Skala zjawiska była nieporównywalnie mniejsza, kilkaset osób. W końcu propaganda peerelowska, z polecenia Kremla, zajęła się dyskredytowaniem ustaleń międzynarodowej komisji lekarskiej z 1943 r. Ponadto był przygotowywany w Warszawie proces katyński, który nie doszedł do skutku. W 1952 r. propaganda w PRL na wszelkie sposoby próbowała zdyskwalifikować ustalenia amerykańskiej komisji Raya Maddena.

Polska prasa nad Wisłą właściwie milczała na temat zbrodni katyńskiej. Nie publikowano fragmentów dzienników, jakie odnaleziono przy ofiarach. Ukazywały się jedynie publikacje powielające sowiecką wersje zdarzeń. Istniał swoisty przemysł kłamstwa katyńskiego – relacjonował prof. Wolsza. 

W trakcie dyskusji z publicznością prof. Wolsza szerzej przedstawił historię ocalonych z na temat 400 ocalałych więźniów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wolsza – politolog i historyk, specjalizujący się w historii Polski XX wieku, a szczególnie historii emigracji po 1939 r. oraz historii więziennictwa i zbrodni stalinowskich. Pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2011–2016 członek Rady IPN. W 2016 r. został powołany przez Senat RP na członka Kolegium IPN. Autor około 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje. Od 2008 roku prowadzi badania dotyczące zbrodni katyńskiej. Jest autorem monografii: „Katyń to już na zawsze Katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 r.

Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy.

do góry