Nawigacja

Aktualności

Odznaczenia państwowe dla pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy – 11 listopada 2016

  • Dr Krzysztof Osiński (L), Edyta Cisewska, dr Marek Szymaniak (P)

11 listopada 2016 r., w trakcie odbywających się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy uroczystości upamiętniającej Święto Niepodległości, trzem pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej wręczone zostały odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Brązowymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska, pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Marek Szymaniak oraz pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Krzysztof Osiński. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczali Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki.


Edyta Cisewska (ur. 1977) – pracownik Delegatury IPN w Bydgoszczy od 2001 r., początkowo w pionie archiwalnym (m. in. na stanowisku Kierownika Sekcji Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów), od 2013 r. Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Marek Szymaniak (ur. 1974) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, do 2016 r. główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej/Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Bydgoszczy, następnie pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Punktu Delegatury IPN w Bydgoszczy. Autor prac na temat struktur UB i SB województwa pomorskiego/bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego (1945–1990), Wojskowego Obozu Specjalnego dla „ekstremy” solidarnościowej w Chełmnie (listopad 1982 – luty 1983), pionu walki z „bandytyzmem” WUBP w Bydgoszczy (1945–1954) i wielu innych. Popularyzator historii.

Krzysztof Osiński (ur. 1974) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej/Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Bydgoszczy, specjalizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomorskiego, w tym szczególnie dziejach opozycji antykomunistycznej i represjach stanu wojennego. Autor wielu artykułów i książek, w tym m.in. Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926–1939 (2008); Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980–1990 (2010); Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego (2011); Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1–2 (współautor, 2013). Popularyzator historii.

do góry