Nawigacja

Aktualności

3 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy. Naszym gościem był dr Jarosław Pałka, współautor książki „Towarzysz Marszałek. Michał Żymierski »Rola«”.

  • Dr Jarosław Pałka (L), dr Marek Szymaniak (delegatura IPN w Bydgoszczy)
  • Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Bydgoszczy

Spotkanie poświęcone zostało wydanej przez IPN w 2015 r. książce Towarzysz Marszałek. Michał Żymierski „Rola”. Jej autor, dr Jarosław Pałka, podjął się próby weryfikacji życiorysu Żymierskiego. Jedyna zmistyfikowana biografia marszałka ukazała się w 1983 r. nakładem Wojskowego Instytutu Historycznego. Książka dr. Pałki oparta została o solidną bazę dokumentów źródłowych, zgromadzonych jeszcze przez prof. Jerzego Poksińskiego. Spotkanie poprowadził dr Marek Szymaniak z delegatury IPN w Bydgoszczy. 

Michał Żymierski (właściwie Łyżwiński) był jedną z najbardziej osobliwych – ale przez parę lat też złowrogich – postaci, jakie przewinęły się przez dzieje Polski. Zaczynał jako legionista Piłsudskiego, dzielny dowódca w wojnie polsko-bolszewickiej, obrońca rządu i prezydenta w czasie zamachu majowego, by trafić na pięć lat do więzienia za branie łapówek. Pchnęło go to na stronę dotychczasowych wrogów: stał się współpracownikiem wywiadu sowieckiego, a w 1944 r. – jako „Rola” – objął dowództwo Armii Ludowej, czyli komunistycznej partyzantki. W 1945 r. został mianowany marszałkiem i do 1949 r. stał na czele Ludowego Wojska Polskiego. Swoje odsiedział też w komunistycznym więzieniu, tym razem nie za machlojki finansowe, ale w ramach stalinowskich czystek.

Z książki: Jarosław Pałka, Jerzy Poksiński, Michał Żymierski 1890–1989

Dr Jarosław Pałka (ur. w 1973) – absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, w 2007 roku doktoryzował się w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pracę doktorską pisał pod kierunkiem prof. Pawła Wieczorkiewicza. Pracował jako dokumentalista w programie Ośrodka KARTA pt. „Historia Mówiona”. Redaktor ds. merytorycznych w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Zajmuje się historią polityczną i wojskową okresu II wojny światowej oraz pierwszych lat powojennych. Publikował m.in. na łamach „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, paryskich „Zeszytów Historycznych”, „Karty”. W lutym 2009 roku opublikował w Oficynie Wydawniczej „Rytm” swój doktorat pt. Generał Stefan Mossor. Biografia wojskowa.

do góry