Nawigacja

Aktualności

Światła Pamięci na Pomorzu Gdańskim

W uroczystość Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny i w oktawie Wszystkich Świętych pracownicy Gdańskiego Oddziału IPN zapalają znicze z biało-czerwonymi szarfami na grobach bohaterów.

Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku zapalono znicze na grobach „Inki” i „Zagończyka” oraz przed obeliskiem kwatery żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku oznaczono w ten sposób m.in. groby żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, Dariusza Kobzdeja, wojewody poleskiego Jana Krahelskiego i Janiny Krahelskiej (rodziców „Syrenki warszawskiej”  Krystyny Krahelskiej), Heleny Pasierbskiej (wieloletniej prezes Rodziny Ponarskiej, łączniczki AK) i innych.

W akcji uczestniczyli bliscy żołnierzy 5 Brygady: Czesław Guszcza, syn „Pawlika”, bratanek „Moskity” Andrzej Urbanowicz, córka „Mrówki” Hanna.

Znicze z szarfą zapalono też na Cmentarzu Łostowickim, w Starogardzie Gdańskim (m.in. przy grobie powstańca styczniowego Edwarda Przanowskiego i przy memoriale katyńskim), w Tczewie. Akcja będzie kontynuowana w Zaduszki na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Obecna akcja ma z konieczności charakter wybiórczy. Miejsc do upamiętnienia jest na terenie Gdańskiego Oddziału IPN zbyt wiele, by je ogarnąć szczupłymi siłami gdańskiego Biura Edukacji. Po nowym roku systematycznym upamiętnianiem miejsc wiecznego spoczynku bohaterów walki o niepodległy byt Polski zajmie się nowo powołane Biuro Upamiętnienia Walki i Męczeństwa.

do góry