Nawigacja

Aktualności

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych na XXIX Sesji Rady Miasta Gdańska – 29 września 2016

  • Wizualizacja pomnika Żołnierzy Wyklętych

29 września 2016 r. odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Gdańska. W porządku obrad przewidziano wniesienie projektu uchwały w sprawie w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.

Z wnioskiem w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych wystąpił dr Karol Nawrocki (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku) w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.

Pomnik upamiętniać będzie żołnierzy, którzy nie chcieli zaakceptować narzuconego Polsce systemu komunistycznego i w latach 1944–1963 walczyli o niepodległą Polskę w formacjach podziemia antykomunistycznego. Niektórzy z nich, zgładzeni w gdańskim więzieniu, w tym Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, spoczywają na Cmentarzu Garnizonowym, znajdującym się w pobliżu proponowanej lokalizacji pomnika.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. pomników, która rekomendowała zorganizowanie publicznego konkursu rzeźbiarskiego. Ze względu na to, że obiekt zostanie sfinansowany ze środków zebranych przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na pisemny wniosek przedstawicieli SKBPŻW prof. Jerzego Grzywacza i dra Karola Nawrockiego Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie pktu 12 załącznika do Uchwały nr XVII/509/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r., wyraził zgodę na odstąpienie od trybu konkursowego i realizację pomnika według projektu wybranego przez inicjatorów.

 

do góry