Nawigacja

Aktualności

„Operacja antypolska 1937–1938. Ludobójstwo Polaków w Związku Radzieckim. Nowe ustalenia”. Wykład Tomasza Sommera – Gdańsk, 13 października 2016

13 października br. w siedzibie oddziału IPN w Gdańsku odbył się wykład Tomasza Sommera „Operacja antypolska 1937–1938. Ludobójstwo Polaków w Związku Radzieckim. Nowe ustalenia”.

  • Tomasz Sommer (L), dr hab. Grzegorz Berendt (P) prowadzący spotkanie
  • Miejsce: Sala Konferencyjna im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”
  • Pierwsza strona kopii rozkazu nr 00485 otrzymanej przez oddział NKWD w Charkowie, dot. szeroko zakrojonej akcji aresztowań Polaków na terenie ZSRR w latach 1937–1938.

Spotkanie poprowadził dr hab. Grzegorz Berendt, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Towarzyszyła mu promocja książki Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim.

Tomasz Sommer – ur. 16 X 1972 w Puławach, polski dziennikarz, redaktor naczelny dwutygodnika „Najwyższy Czas!”. Tomasz Sommer jest autorem wielu książek o tematyce publicystycznej oraz historycznej.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście. Zapraszamy na kolejne spotkanie w listopadzie do naszej siedziby.

do góry