Nawigacja

Aktualności

Seminarium „Bydgoska polityka historyczna” – Ostromecko, 1 lipca 2016

  • Uczestnicy seminarium (z lewej prowadzący obrady dr Marek Szymaniak)

1 lipca br. w Pałacu w Ostromecku odbyło się seminarium pt. „Bydgoska polityka historyczna”. Jego celem była wymiana poglądów, refleksji i doświadczeń dotyczących kształtowania się świadomości historycznej bydgoszczan, miejsc pamięci i edukacji szkolnej. Ponadto seminarium służyło integracji środowiska bydgoskich historyków.

Delegaturę Instytutu Pamięc Narodowej w Bydgoszczy reprezentowali: dr Marek Szymaniak, który wygłosił wykład i współprowadził obrady oraz dr. Krzysztof Osiński, który wziął udział w dyskusji.

Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

do góry