Nawigacja

Aktualności

„»Precz z komuną!« Kornel Morawiecki o »Solidarności Walczącej«”. Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy – 26 kwietnia 2016

 • 5.jpg
 • kornel morawiecki.jpg
 • kornel morawiecki.jpg
 • 1.jpg
 • 1.jpg
 • Od lewej: prof. Mirosław Golon, Kornel Morawiecki, dr Marek Szymaniak
 • Od lewej: prof. Mirosław Golon, Kornel Morawiecki, dr Marek Szymaniak
 • 3.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 8.jpg
Event Name „»Precz z komuną!« Kornel Morawiecki o »Solidarności Walczącej«”. Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy – 26 kwietnia 2016
Start Date 26th Apr 2016 12:47pm
End Date 26th Apr 2016 12:47pm
Duration N/A
Description

26 kwietnia br. w Domu Polskim w Bydgoszczy gościliśmy Kornela Morawieckiego. W tematykę spotkania wprowadzili: prof. Mirosław Golon (Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku) oraz dr Marek Szymaniak (kierownik pionu naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy). Wśród gości obecni byli także Andrzej Kołodziej, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych i działacz „Solidarności Walczącej”. 

Nasz znamienity prelegent opowiedział historię „Solidarności Walczącej”. Szereg ciekawych, barwnych historii a także ważnych refleksji zainteresowało licznie zgromadzonych słuchaczy.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy.

***

„Solidarność Walcząca”

Po delegalizacji przez władzę Solidarności oraz wprowadzeniu stanu wojennego kilka osób skupionych wokół Kornela Morawieckiego postanowiło powołać organizację wspierającą „Solidarność” oraz walczących z komunistyczną władzą. Narodziła się idea Solidarności Walczącej. Od początku była to jedna z niewielu organizacji głoszących upadek komunizmu, wyzwolenia republik sowieckich, a nawet zjednoczenia Niemiec.

Już pierwsza inicjatywa organizacji, czyli manifestacje z 13 i 26 czerwca 1982 r. były wielkim sukcesem. Tysiące ludzi wyszło na ulice Wrocławia, niestety interweniujące ZOMO zmieniło protest w trwające kilka godzin walki uliczne. Solidarność Walcząca skupiała się na wydawaniu broszur, książek i periodyków, które krążyły w nielegalnym obrocie lub były dystrybuowane wśród mieszkańców. W latach 1982–1989 nadawała codzienną audycję radiową. Dodatkowo prowadziła szeroko zakrojone działania wymierzone w SB i aparaty rządowe, przede wszystkim podejmując działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze oraz współpracując z innymi organizacjami na terenie i poza granicami kraju.

Organizacja początkowo działała tylko we Wrocławiu, ale w miarę rozwoju ośrodki „SW” pojawiły się również w innych miastach, a szczególnie w Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie oraz na Śląsku. Po 89' działacze przyłączyli się do udzielania pomocy, przekazywali materiały oraz szkolili podobne instytucje w innych krajach komunistycznych. Ostatecznie organizację w 1990 przekształciła się w Partię Wolności.

Za szczególne zasługi w walce z komunizmem Prezydent RP postanowił przyznać działaczom organizacji Krzyże Odrodzenia Polski. Dekoracja 76 członków „SW” odbyła się 15 czerwca 2007. W 2010 Kornel Morawiecki, chcąc uhonorować wszystkich współpracowników „SW” w latach 1982–1991, postanowił powołać i przyznać odznaczenia Krzyż Solidarności Walczącej oraz „Krzyż Honorowy Solidarności Walczącej”. 

[http://kornelmorawiecki-razem.pl]

Kornel Morawiecki (ur. 9 maja 1941 w Warszawie) – działacz opozycyjny; uczestnik strajków w 1968 roku, drukarz, wydawca i kolporter ulotek i plakatów na przełomie lat 60. i 70 XX wieku. Od września 1980 współorganizator „Solidarności” na Dolnym Śląsku. W czerwcu 1982 współzałożyciel Solidarności Walczącej, której był przewodniczącym do 1990 roku. Redaktor podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”. 9 listopada 1987 aresztowany, przewieziony do Warszawy, 30 kwietnia 1988 podstępem zmuszony do opuszczenia kraju, powrócił po 3 dniach, deportowany z lotniska w Warszawie do Wiednia bez prawa powrotu. Emisariusz spraw polskich na spotkaniach w Anglii, USA i Kanadzie. Na wieść o strajkach powrócił nielegalnie do kraju w końcu sierpnia 1988 i stanął na czele Solidarności Walczącej. Przeciwnik Okrągłego Stołu w 1989. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Londyn, 1988). W latach 1979–1990 rozpracowywany przez SB we Wrocławiu. 

[http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl]

do góry