Nawigacja

Aktualności

Ukazał się czwarty numer czasopisma naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny (czwarty) numer czasopisma naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”.

W numerze czytelnicy znajdą m.in. artykuły historyków z Rosji i Ukrainy, którzy analizują różne aspekty komunizmu w wydaniu radzieckim. Nie mniej ciekawie przedstawia się dział dokumentów oraz recenzji. Serdecznie zapraszam do lektury.

„Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” jest pismem punktowanym. Liczba punktów za publikację w czasopiśmie: 6 [Część B, l.p. 810 wykazu czasopism naukowych 2015 MNiSW)]. Zapraszamy do współpracy.

***

Pismo naukowe „Komunizm.net.pl” zadebiutowało w 2011 r., wkrótce została założona strona internetowa pod tym samym tytułem. Łącznie ukazały się cztery numery pisma. Redakcja zorganizowała również konferencje naukowe.

W radzie naukowej pisma zasiadają osoby związane z Instytutem Pamięci Narodowej, polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in.:

  • prof. Marek Chodakiewicz (The Institute of World Politics, Waszyngton, USA),
  • prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski),
  • prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
  • prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN),
  • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN),
  • dr hab. Bogdan Musiał (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Czasopismo stale się rozwija. Przybywa artykułów naukowych umieszczanych w dziale „czytelnia” na stronie internetowej. Do redakcji napływają teksty naukowców spoza Polski.

Od sierpnia br. redakcja  nawiązała stałą współpracę z „Pamięcią.pl”. Jej celem jest wspólne propagowanie badań nad dziejami najnowszymi, informowanie o działalności edukacyjnej i integrowanie różnych środowisk historyków.

Zapraszamy wszystkich naukowców do nadsyłania materiałów oraz przeglądania strony internetowej. Znajdują się na niej wskazówki dla autorów oraz wybór opublikowanych tekstów.

Wszelkich dalszych informacji udzieli sekretarz pisma Marcin Żukowski (marcin.zukowski@ipn.gov.pl).

do góry