Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Toruń, 20 listopada 2015

  • Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wręcza odznaczenie Jarosławowi Tęsiorowskiemu

W reprezentacyjnej sali Dworu Artusa Toruniu 20 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia czterdziestu ośmiu Krzyży Wolności i Solidarności, w tym pięciu pośmiertnie. Najważniejsi uczestnicy tej uroczystości, osoby wyróżnione przez Prezydenta RP odznaczeniami to aktywni działacze „Solidarności”, którzy przyczynili się swoja działalnością do przywrócenia Polsce wolności. Za tę służbę Ojczyźnie płacili dotkliwą cenę, internowania, uwięzienia, wypędzenia poza granice, utraty stanowisk i pracy. Padali ofiarami innych szykan i represji. Po ponad ćwierćwieczu Rzeczypospolita w symbolicznym geście dziękowała im wyróżnieniami. Zgodnie z ceremoniałem uroczystości, a także jako bezpośrednio wnioskujący do Prezydenta RP o odznaczenia, pierwszy głos zabrał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, który w swoim wystąpieniu podkreślił rangę odznaczenia, które w swej nazwie, symbolice i formie nawiązuje do zaszczytnego Krzyża Niepodległości ustanowionego w II Rzeczypospolitej. Ponadto Prezes Kamiński dziękując odznaczonym za ich walkę na rzecz wolnej Polski oraz poszanowania godności człowieka podkreślił, że odznaczenie jest nie tylko wyrazem wdzięczności za Ich postawę w okresie komunistycznego zniewolenia, ale także swoistym zobowiązaniem do zachowania i przekazania kolejnym pokoleniom ideałów Solidarności.

Zgodnie z tradycją tych uroczystości poproszono o wystąpienia przedstawiciela odznaczonych.

Marek Sobociński, który na toruńską uroczystość przybył z Oslo w Norwegii, w pięknej, bardzo emocjonalnej refleksji, wspomniał o bolesnym losie przymusowego emigranta, wypędzonego z Ojczyzny. O swojej wielkiej tęsknocie za stronami ojczystymi i radości, że może je odwiedzać, w tym także przy tak specjalnej okazji. Podkreślił też radość ze spotkania wielu osób, których mimo wspólnej działalności nie widział od lat, albo wręcz wcześniej nie miał okazji bliżej poznać. Urodzony w 1948 roku M. Sobociński za wsparcie udzielane podziemnej „Solidarności” od marca do czerwca 1982 r. był internowany w Potulicach i Strzebielinku, a w 1984 r. został zmuszony do opuszczenia Polski. Osiadł w Norwegii, gdzie jako członek „Solidaritet Norge – Polen” wspierał polską opozycję.

            Kolejny wyróżniony, Marek Jarociński z w swoim głosie niezwykle mocno podkreślił swoje dobre kontakty z Instytutem Pamięci Narodowej. Zwrócił uwagę, że na tle wielu innych instytucji państwowych zetknął się w kontaktach z pracownikami Instytutu z wielką życzliwością i sympatią. M. Jarociński ur. w 1950 r., za swoją aktywną działalność w „Solidarności” został w styczniu 1982 r. zwolniony z pracy, a od 8 września do 30 listopada 1982 r. był internowany w Mielęcinie. Aktywny działacz podziemnej „Solidarności” do końca lat '80. Wiosną 1989 r. szef Biura Wyborczego KO „S” w Bydgoszczy.

            W imieniu Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta” (w komitecie założycielskim: Antoni Mężydło, Jan Wyrowiński, Jerzy Janczarski, Stanisław Śmigiel, Wojciech Polak, Władysław Krypel) głos zabrał Jan Wyrowiński, w poprzedniej kadencji wicemarszałek Senatu RP, od lat przewodniczący Rady Fundacji Generał Zawackiej. Podkreślił on szczególną rolę, jaką spełnia Krzyż Wolności i Solidarności, jako odznaczenie integrujące wielkie i bardzo zasłużone dla Polski środowisko ludzi „Solidarności”.

            Warto wspomnieć, że podczas toruńskiej uroczystości Srebrnym Krzyżem Zasługi został także odznaczony Jarosław Tęsiorowski – pracownik centrali IPN, który na wniosek Prezesa Instytutu został odznaczony za osiągnięcia w dokumentowaniu i popularyzacji prawdy o najnowszej historii Polski. Miejsce ceremonii nie było przypadkowe, gdyż pochodzi on z pobliskiego Grudziądza, a z Toruniem związany jest od lat (także jako miejscem studiów).

Organizatorem uroczystości był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy.

do góry