Nawigacja

Aktualności

Informacja o przeprowadzce trójmiejskich jednostek Oddziału IPN–KŚZpNP do nowej siedziby w Gdańsku – 21 września 2015

  • Nowa siedziba oddziału IPN w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216

W miesiącu październiku rozpoczyna się przeprowadzka trójmiejskiej części Oddziału IPN w Gdańsku z czterech dotychczasowych siedzib do nowego budynku przy Al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku-Wrzeszczu. W związku z powyższym poszczególne piony funkcjonować będą z utrudnieniami, a w niektóre dni będą niedostępne:

Archiwum IPN w Gdańsku

Od 14 września do 19 października 2015 r. nie będzie możliwości korzystania ze zgromadzonego w tutejszej jednostce zasobu archiwalnego. Do 25 września możliwe będzie (w czytelni OBUiAD przy ul. Polanki 124) wypożyczanie wersji elektronicznej akt jeżeli takowa została wykonana wcześniej.

Do 2 października w czytelni przy ul. Polanki 124 przyjmowane będą wnioski od petentów, następnie od 19 października w nowej siedzibie IPN. Sekretariat będzie niedostępny dla petentów od 2 do 12 października. Dostępny będzie awaryjny tel. komórkowy: 666 030 305.

Oddziałowe Biuro Lustracyjne

Pion OBL (w tym sekretariat) będzie funkcjonował bez zakłóceń, mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w wysyłaniu i odbieraniu poczty elektronicznej oraz dostępie do telefonów stacjonarnych. Dostępny będzie awaryjny tel. komórkowy: 666 030 246.

Oddziałowa Komiścia Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sekretariat OKŚZpNP będzie niedostępny dla petentów w dniach 21 września – 23 października. Dostępny będzie awaryjny tel. komórkowy: 666 030 244.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej

Sekretariat OBEP będzie niedostępny dla petentów od 12 do 22 października. Dostępny będzie awaryjny tel. komórkowy: 666 030 315.

Referat Prawno-Administracyjny

Sekretariat Referatu Prawno-Aministracyjnego będzie funkcjonował z utrudnieniami w dniach 13–14 października, mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w wysyłaniu i odbieraniu poczty elektronicznej oraz dostępie do telefonów stacjonarnych. Dostępny będzie awaryjny tel. komórkowy: 784 465 307.

Punkt sprzedaży wydawnictw IPN

Z końcem września sprzedaż stacjonarna w punkcie sprzedaży wydawnictw IPN w Gdańsku (ul. Polanki 124) zostanie zawieszona. Otwarcie punktu sprzedaży w nowej siedzibie IPN nastąpi w listopadzie. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona za pośrednictwem Gdańska zostanie zawieszona w okresie od 12 do 30 października. Cały czas sprzedaż wydawnictw IPN prowadzona będzie drogą wysyłkową i w punkcie sprzedaży Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Poczta

Od 1 października 2015 r. wszelką korespondencję do Oddziału gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej należy kierować na adres:

Al. Grunwaldzka 216, 80–266 Gdańsk

z określeniem na kopercie jednostki organizacyjnej Oddziału do którego jest ona skierowana.

Poczta do referatu finansowo-księgowego będzie przyjmowana do 9 października pod starym adresem: ul. Witomińska 19, 81–311 Gdynia. Przesyłki przychodzące na wszystkie pozostałe stare adresy będą przez kilka miesięcy przekazywane do nowej siedziby IPN.

W wymienionych w komunikacie terminach dot. poszczególnych pionów mogą również wystąpić przerwy w przesyłaniu i odbieraniu poczty elektronicznej.

Telefony

Numery telefonów stacjonarnych zostaną bez zmian przeniesione na nowy adres, ale przez wyszczególnione w komunikacie dni mogą być niedostępne. Cały czas czynne będą wszystkie telefony komórkowe, w tym we wszystkich sekretariatach.

Parking

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że niestety w nowym obiekcie przy Al. Grunwaldzkiej 216 z przyczyn niezależnych od IPN nie będzie wolnych miejsc parkingowych!

Więcej informacji udziela asystent prasowy Oddziału IPN w Gdańsku: Marcin Węgliński, tel. 58 668 49 09, marcin.weglinski@ipn.gov.pl

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z przeprowadzką.

do góry