Nawigacja

Aktualności

Wizyta polskiej młodzieży z Białorusi w Archiwum IPN w Bydgoszczy – 13 lipca 2015

  • Młodzież w świat archiwaliów wprowadzili pracownicy WUiAD z Bydgoszczy: Anna Jakubowska i Piotr Rybarczyk
  • 13 lipca br. w Archiwum IPN w Bydgoszczy gościła młodzież z Białorusi
  • Goście zapoznali się pracą archiwum oraz z ciekawymi dokumentami dot. podziemia niepodległościowego

13 lipca br. w czytelni naukowej Delegatury IPN w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu edukacyjnego pt. „Lekcje archiwalne – Co kryją archiwa IPN”. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież – posiadająca polskie korzenie – z terenu wschodniej Białorusi: z Narowli, Mozyrza, Baranowicz oraz Mińska. Grupa przybyła do Bydgoszczy na zaproszenie Krystiana Frelichowskiego (nauczyciela ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej) pod opieką ks. Wincentego Siewruka.

Uczestnicy zwiedzali archiwum Wydziału Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Delegatury IPN w Bydgoszczy. W trakcie wizyty zapoznali się ze specyfiką pracy Wydziału, w tym z poszczególnymi procesami, jakim podlegają materiały archiwalne (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja). Uczestnikom zajęć zwrócono uwagę na różnorodność zgromadzonej dokumentacji ze względu na postać fizyczną, rodzaj dokumentacji oraz instytucje przekazujące materiały archiwalne. Całość zajęć uzupełniono prezentacją najciekawszych, a także nietypowych archiwaliów znajdujących się w archiwum Wydziału. Zaprezentowano także materiały archiwalne dotyczące podziemia niepodległościowego, w tym V Wileńskiej Brygady AK oraz zbrodni UPA na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej w 1943/1944 r. W świat archiwaliów oraz historii wprowadzili młodzież pracownicy WUiAD: Anna Jakubowska i Piotr Rybarczyk.

Goście z Kresów odwiedzili bydgoską Delegaturę IPN już po raz drugi w ramach cyklu „Lekcji archiwalnych – Co kryją archiwa IPN”, które odbywają się od 2010 r.

do góry