Nawigacja

Aktualności

Uroczystości poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce – Gdańsk, 15–16 sierpnia 2015

  • Przemawia Jan Marczak, przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki
  • Spotkanie poprowadził dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Z okazji uroczystości IPN przygotował koszulki z wizerunkiem ks. Jerzego
  • Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (Gdańsk-Emaus)
  • 15 sierpnia odbyło się spotkanie poświęcone pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
  • 16 sierpnia zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu Gdańsk-Emaus
  • W uroczystościach wzięła udział Jego najbliższa rodzina i przyjaciele

15 sierpnia po wieczornej mszy św. miało miejsce spotkanie z udziałem najbliższych przyjaciół i krewnych ks. Jerzego. Obecni byli: Jan Marczak (przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki, organizator i dowódca służb przy jego grobie, świadek w procesie beatyfikacyjnym), Józef Popiełuszko (brat ks. Jerzego), ks. prałat dr Andrzej Kakareko (kanclerz Kurii Metropolitarnej w Białymstoku, kustosz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki). Spotkanie poprowadził dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Zaprezentowany został film pt. „Jestem gotowy na wszystko” w reż. Pawła Woldana. Goście wydarzenia, a przede wszystkim Jan Marczak oraz ks. Andrzej Kakareko opowiedzieli historię ocalenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz historię wart honorowych, pełnionych przez członków „Solidarności” od 1984 r. przy grobie ks. Jerzego w Warszawie. 

16 sierpnia odbyła się w Kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu Gdańsk-Emaus uroczysta, koncelebrowana msza św. Przewodniczył jej metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Msza miał uroczystą oprawę: wzięli w niej udział duchowni z miast związanych z kultem błogosławionego, związkowcy, parafianie i rodzina księdza Popiełuszki. Relikwie wniósł do świątyni Jerzy Popiełuszko, brat bł. ks. Jerzego.

Przesłanie, które niósł ks. Popiełuszko wciąż jest wyzwaniem

– podkreśli metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały pobrane przez jednego z członków zespołu wykonującego sekcję zwłok kapłana w 1984 roku. Następie, przekazane potajemnie Kościołowi, przez dwa kolejne lata były ukrywane, po czym zamurowane w ścianie kaplicy sanktuarium w Białymstoku. Obawiano się, że władze komunistyczne w razie ich ujawnienia doprowadzą do zniszczenia relikwii. Ostatecznie wydobyto je w 2010 roku. Na prośbę i za staraniem „Solidarności” w Gdańsku zostały przekazane gdańskiej parafii w Emaus i umieszczone w kaplicy Matki Bożej. 

Relikwiarz (ufundowany przez darczyńców) ma formę skały, z której wyrastają trzy gdańskie Krzyże, na których zawieszona jest mapa Polski, z zaznaczonymi miejscami mającymi znaczenie w drodze życiowej kapłana.


Uroczystości zorganizowali: Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”, Remontowa Shipbuilding SA, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Proboszcz Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu Gdańsk-Emaus, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

do góry