Nawigacja

Aktualności

70. rocznica wyzwolenia KL Stutthof – 9 maja 2015

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy zaprasza na uroczystość 70. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof, która odbędzie się 9 maja br. (w sobotę) o godz. 11.00 pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W uroczystości weźmie udział Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku prof. Mirosław Golon. Szczegółowy program wydarzenia w załączniku i na stronie internetowej Muzeum Stutthof w Sztutowie.

***

W ramach uroczystości zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących o charakterze naukowym i edukacyjnym.

W dniach od 7 do 8 maja w Muzeum Stutthof w Sztutowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci”. Wezmą w niej udział z pracownicy Delegatury IPN w Bydgoszczy: 

  • 7 maja (w czwartek) dr Tomasz Ceran przedstawi wykład pt. „Mądra pamięć” czyli esej o zbliżeniu historii i pamięci
  • 8 maja dr Izabela Mazanowska przedstawi wykład pt. Czy pamiętamy i jak pamiętamy? Zbrodnia w Karolewie (wrzesień–grudzień 1939 r.) w pamięci bliskich ofiar i lokalnej społeczności. 

Szczegółowy program konferencji w załączniku. Wstęp wolny.

***

W dniach od 9 maja do 30 września 2015 r. w Muzeum Stutthof w Sztutowie prezentowana będzie wystawa „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.” przygotowana przez pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy. Otwarcie nastąpi dnia 9 kwietnia przy okazji uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof i zakończenia II wojny światowej.

Autorzy wystawy, dr Izabela Mazanowska i dr Tomasz Ceran, pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN w Bydgoszczy, zgromadzili fotografie obrazujące zbrodniczą działalność organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutzu Westpreussen w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie jesienią 1939 r. 

Wystawę można zwiedzać przez cały czas jej udostępnienia w Muzeum Stutthof. Wstęp wolny.

do góry