Nawigacja

Aktualności

Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego na Pomorzu – Gdańsk, Przodkowo, 12–17 maja 2015

  • Marsz Rotmistrza Pileckiego w Gdańsku
  • Marsz Rotmistrza Pileckiego pod pomnikiem „Tych, co za polskość Gdańska”
  • Przemówienie na Marszu Rotmistrza Pileckiego w Gdańsku wygłosił dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku (na pierwszym planie z prawej)
  • W dniach 12–18 maja br. odbywały się w Gdańsku i Przodkowie Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego
  • 14 maja ogłoszono oficjalnie przyznanie nagrody Kustosza Pamięci Narodowej dla uciekiniera z Auschwitz-Birkenau, Kazimierza Piechowskiego
  • W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie odsłonięto obelisk oraz zasadzono dąb ku czci Rotmistrza
  • 18 maja przeszedł ulicami Gdańska Marsz Rotmistrza Pileckiego 

Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego rozpoczęły się 12 maja. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z Kazimierzem Piechowskim, który w 1942 roku – podobnie jak Witold Pilecki – brawurowo uciekł z Auschwitz-Birkenau. Po wojnie był prześladowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. W spotkaniu wziął udział Krzysztof Drażba (pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku), który jako pierwszy ogłosił oficjalnie przyznanie nagrody Kustosza Pamięci Narodowej dla bohatera spotkania. Następnie Kazimierz Piechowski przez ponad godzinę odpowiadał na pytania od publiczności. Po spotkaniu odbył się pokaz filmu „Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego”

W czwartek, 14 maja, w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury) odbył się wykład pracownika Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku Piotra Szubarczyka pt. Rotmistrz Witold Pilecki „Druh” – europejska twarz odwagi. Tytuł wykładu nawiązywał do znanej książki prof. Michaela Foota, angielskiego znawcy konspiracji antyniemieckiej w Europie. Gościem spotkania był Kazimierz Klas, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie. W całej Polsce jest obecnie 29 szkół imienia Rotmistrza. Wydarzenie otworzył oraz poprowadził dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. W trakcie spotkania Piotr Szubarczyk podkreślił wielką wartość merytoryczną oraz literacką Raportów Pileckiego, napisanych przez niego po ucieczce z obozu Auschwitz-Birkenau. Raporty przez cały okres PRL były praktycznie nieznane. W biografii Rotmistrza Piotr Szubarczyk zaakcentował mocno jego harcerską przeszłość.

14 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie Artur Chomicz (pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku) przeprowadził prelekcje na temat Patrona i Żołnierzy Wyklętych. Na terenie szkoły stanęła wystawa „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5 Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu”. Wydarzenia te poprzedziły oficjalne uroczystości odbywające się 15 maja.

W piątek, 15 maja, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowego obelisku oraz zasadzenia drzewa poświęconego patronowi – z okazji 5. rocznicy nadania szkole imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość poprowadził dyrektor Kazimierz Klas. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Janiną Kwiecień – Starostą Kartuskim oraz Wójtem Gminy Przodkowo Andrzejem Wyrzykowskim. Obecni byli także dyrektorzy szkół z terenu powiatu kartuskiego. Oddział IPN w Gdańsku będzie reprezentował Piotr Szubarczyk (pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku). Wydarzenie rozpoczęło się od biegu Pileckiego wokół jeziora Księże w którym wzięło udział około stu uczniów. Następnie w parku przy szkole odbyła się część oficjalna, w trakcie której odsłonięto obelisk oraz zasadzono dęby ku czci Rotmistrza oraz ku pamięci obecnego na wydarzeniu Kazimierza Piechowskiego. W auli szkoły odbyło się widowisko przygotowane przez uczniów obrazujące koleje losów Rotmistrza. Niespodzianką było połączenie na żywo z synem Patrona, Andrzejem Pileckim, który przekazał słowa pozdrowienia dla gości wydarzenia. Przy tablicy poświęconej Patronowi na parterze szkoły odbył się koncert kwintetu. 

W niedzielę 17 maja odbył się Gdański Marsz Rotmistrza Pileckiego. Po mszy św. w Kościele św. Brygidy jego uczestnicy przeszli ulicami miasta pod pomnik „Tym, co za polskość Gdańska”. Wśród jego uczestników obecna była Radna Miasta Gdańska Anna Kołakowska, poczet sztandarowy ZSP w Przodkowie, delegacja uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Przemówienie poświęcone Rotmistrzowi wygłosili pod pomnikiem Włodzimierz Szymański, organizator marszu, Prezes oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber oraz dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej. Następnie odbył się minikoncert piosenek Zespołu Historyczno-Patriotycznego „Forteca” w wykonaniu absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.


Organizatorami wydarzeń byli: Stowarzyszenie KoLiber, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Międzywydziałowe Koło Naukowe Przyjaciół Wolności; organizatorami Gdańskiego Marszu Rotmistrza Witolda Pileckiego byli: Stowarzyszenie KoLiber, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska oraz stowarzyszenie Republikanie.

Patronat medialny spotkania z Kazimierzem Piechowskim: Radio MORS; Gdańskiego Marszu Rotmistrza Witolda Pileckiego: Radio Plus.

Zapraszamy na stronę internetową Gdańskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego.

* * *

Witold PILECKI (1901–1948) ps. „Witold”, „Tomek”, „Romek”, „Druh”, oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej AK i organizacji NIE, więzień polityczny, ofiara mordu sądowego.
 

http://www.pilecki.ipn.gov.pl/

do góry