Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej żołnierzom V Wileńskiej Brygady AK, z udziałem Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego – Gdańsk, 13 kwietnia 2015

  • Początek uroczystości. Od lewej: dr Karol Nawrocki (naczelnik OBEP IPN w Gdańsku), dr Łukasz Kamiński (Prezes IPN), Anna Kołakowska (Prezes Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku), poseł Kazimierz Smoliński
  • Tablice pamiątkowe poświęcone "Ince" i "Zagończykowi"
  • Od lewej: Prezes IPN dr Łukasz Kamiński oraz poseł Kazimierz Smoliński
  • Przemówienie Anny Kołakowskiej, Prezes Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku
  • Występ artystyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym w wykonaniu uczniów

13 kwietnia br. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej zamordowanym żołnierzom V Wileńskiej Brygady AK: Danucie Siedzikównie „Ince" oraz Feliksowi Selmanowiczowi „Zagończykowi”. W uroczystości udział wzięli: Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, Prezes Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku Anna Kołakowska, członkowie rodziny Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza, poseł Kazimierz Smoliński, przedstawiciele samorządu Gdańska oraz organizacji społeczno-politycznych i kulturalnych. Uroczystość poprowadził dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Przemówienie poświęcone Żołnierzom Wyklętym wygłosił Prezes IPN dr Łukasz Kamiński:

Myślę, że fakt, iż tak licznie się tutaj zgromadziliśmy, świadczy też o tym, że „Inka” jest dla nas wzorem, że wszyscy chcielibyśmy być jak „Inka” w tym sensie, że chcielibyśmy zawsze pozostać wierni ideałom, że chcielibyśmy pozostać wierni wartościom

– powiedział. W wywiadzie udzielonym po uroczystości zapowiedział również, że pogrzeb „Inki” odbędzie się w Gdańsku. Trwają nadal ustalenia z rodziną w kwestii jego terminu.

Inicjatorem powstania tablicy był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Prezes Anna Kołakowska podkreśliła fakt udziału w inicjatywie wielu prywatnych darczyńców. Zapowiedziała również dalsze działania zmierzające do odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Miałby on postać ogromnego głazu, który stanąłby w jednym z gdańskich parków. W sprawie powyższego projektu zwróci się niebawem do Rady Miasta Gdańska z prośbą o akceptację.

Wśród przemawiających był członek rodziny „Inki" Maciej Pawełek. Drżącym ze wzruszenia głosem podziękował za działania zmierzające do jej upamiętnienia:

Nigdy nie myśleliśmy, że z takiego upodlenia Danusia zostanie kiedyś wyniesiona na szczyt

Wydarzenie uświetnił występ zespołu uczniów szkoły podstawowej z koncertem pieśni patriotycznych. Byli na nim także obecni uczniowie sopockiego Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. W najbliższą środę (15 kwietnia br.) szkołom ma być nadane imię Danuty Siedzikówmy „Inki”.


1 marca br. w Warszawie, na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, wręczono noty identyfikacyjne rodzinom zamordowanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Wśród nich była również rodzina Danuty Siedzikówny „Inki”. Szczątki bohaterskiej sanitariuszki zostały odnalezione jesienią 2014 r. w płytkim grobie, w pobliżu jej symbolicznego pomnika. Tego samego dnia w Gdańsku br. odbył się na Cmentarzu Garnizonowym Apel Poległych. Modlitwę ku pamięci „Inki” poprowadził arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek-Głódź.

do góry