Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Gdańsk – dawniej Danzig, 1945–1955. Miasto – ludzie – pamięć” – Gdańsk, 26–27 marca 2015

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza w dniach 26–27 marca br. do Europejskiego Centrum Solidarności (Audytorium, pl. Solidarności 1) na konferencję naukową „Gdańsk – dawniej Danzig, 1945–1955. Miasto – ludzie – pamięć”.

W 2015 r. mija siedemdziesiąt lat od znamiennej dla historii Gdańska daty. 30 marca 1945 roku wojska sowieckie wspólnie z oddziałami polskimi zdobyły miasto z rąk niemieckich. Rok 1945 stał się z jednej strony symbolem wygnania i rozproszenie niemieckiej ludności miasta, zaś z drugiej początkiem nowego Gdańska w granicach Polski.

***

Kuratorami konferencji są: prof. Edmund Kizik (Instytut Historii PAN, Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski) i prof. Mirosław Golon (Instytut Pamięci Narodowej); funkcję sekretarza konferencji pełni dr Sylwia Bykowska. Wśród prelegentów konferencji są pracownicy pionu naukowego IPN: dr Grzegorz Berendt i dr Igor Hałagida.

PROGRAM 

26 marca 2015 (czwartek)

 • 9.45–10.00: Powitanie gości: dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski
 • 10.00–10.15: Otwarcie konferencji: prof. Edmund Kizik, prof. Mirosław Golon
 • 10.20–10.40: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Moje gdańskie podwórko

Świadkowie: historia przeżyta

 • 10.45–11.15: Henryka Flisykowska-Kledzik, Andrzej Flisykowski, rozmowę prowadzi prof. Grzegorz Berendt
 • 11.20–11.50: prof. Wiesław Gruszkowski, rozmowę prowadzi dr Jacek Friedrich
 • 11.55–12.25: dr Jerzy Wiśniewski, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
 • 12.45–13.15: prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, rozmowę prowadzi dr Sylwia Bykowska
 • 13.20–13.50: Barbara Brzeska-Siemianowska, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
 • 13.55–14.25: prof. Jerzy Kmieciński, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
 • 14.30–15.00: prof. Jerzy Młynarczyk, rozmowę prowadzi dr Sylwia Bykowska
 • dyskusja 15.00–15.30
 • 16.30–17.15: projekcja filmu „Koniec i początek”, reż. Paweł Zbierski, 2015, prod. TVP Gdańsk.
 • 17.30–19.00 przedstawienie międzynarodowych projektów badawczych:
  – prof. Edmund Kizik (Gdańsk), prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Giessen), prof. Alvydas Nikžentaitis (Wilno): Gdańsk/Danzig – Vilnius/Wilno: historie paralelne 1920–2014. Transformacje historii i pamięci zbiorowej w Europie Środkowej.
  – prof. Mirosław Golon, prof. dr hab. Edmund Kizik: Historii Gdańska tom 6. 1945–1970. Problemy badawcze
  – dr Sylwia Bykowska: Audiowizualne archiwum historii Gdańska 1945–1970. Relacje świadków
  – dyskusja

27 marca 2015 (piątek)

Badacze: historia nieprzeżyta. Przeszłość w badaniach historycznych

Panel 1: Miasto: zniszczenia, odbudowa, rekonstrukcja

 • 9.00–9.30: dr Jacek Friedrich (Gdynia): Odbudowa historycznego centrum Gdańska
 • 9.30–10.00: prof. Marcin Gawlicki (Lublin – Gdańsk): Konserwatorska koncepcja odbudowy kościołów Gdańska po zniszczeniach 1945 roku
 • 10.00–10.30: prof. Mirosław Golon (Gdańsk – Toruń): Odbudowa przemysłu stoczniowego w Gdańsku w latach 194–1946
 • dyskusja 10.30–11.00

Panel 2: Ludzie: wygnanie i przybywanie, polityka i społeczeństwo

 • 11.30–12.00: dr Sylwia Bykowska (Gdańsk): Gdańsk 1945–1950. Kształtowanie się ludności miasta
 • 12.00–12.30: prof. Maciej Hejger (Słupsk): Mniejszość niemiecka w Gdańsku po 1945 r.
 • 12.30–13.00: prof. Igor Hałagida (Gdańsk): Napływowe mniejszości wyznaniowe i narodowe w Gdańsku
 • dyskusja 13.00–13.30

Panel 3 Pamięć: kształty przeszłości historycznej

 • 15.00–15.30: dr hab. Peter Oliver Loew (Darmstadt): Rozproszony Danzig. Niemieccy gdańszczanie i trauma utraty, 1945–1955
 • 15.30–16.00: dr Bogusław Gogol (Gdańsk): Cenzura wobec przeszłości historycznej Gdańska
 • 16.00–16.30: prof. Grzegorz Berendt (Gdańsk): Powrót nad Bałtyk. Gdańsk w przekazach prasy polskiej w I połowie 1945 r.
 • 16. 30–17.00: prof. Edmund Kizik (Gdańsk): Uroczystości 500-lecia powrotu Gdańska do macierzy w 1954 r.
 • 17.00–17.30: Jan Daniluk (Gdańsk): Oswajanie przestrzeni. Zmiany w nazewnictwie miejskim Gdańska w pierwszych latach powojennych

dyskusja i podsumowanie konferencji 17.30–18.00

***

Organizatorami wydarzenia są Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Europejskie Centrum Solidarności, współorganizatorami Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Pliki do pobrania

do góry