Nawigacja

Aktualności

Spotkanie autorskie i promocja książki Leszka Biernackiego „Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980” – Gdańsk, 30 października 2014

  • Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. W pierwszym rzędzie od pierwszy od prawej: Karol Malinowski, przew. Zarządu NZS UG; trzeci - pisarz Paweł Huelle; czwarty w drugim rzędzie Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji demokratycznej; pośrodku Marszałek
  • Jedną z osób otwierających spotkanie był dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon
  • Leszek Biernacki opowiada o książce
  • Goście spotkania

30 października br. odbyło się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego spotkanie autorskie Leszka Biernackiego, autora publikacji Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980.

Spotkanie otworzyli: Karol Malinowski, prezes Zarządu NZS UG; dr hab. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN; prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich. W pierwszej części spotkania głos zabrał autor książki Leszek Biernacki. Opowiedział o kształtowaniu się ruchu oporu względem reżymu komunistycznego wśród młodzieży studenckiej w latach 1976–1980, o kontaktach z członkami opozycji robotniczej oraz doświadczeniach związanych z prześladowaniami przez aparat bezpieczeństwa PRL. Następnie głos zabrali uczestnicy spotkania – świadkowie wydarzeń: Bogdan Borusewicz, Bożena Rybicka-Grzywaczewska, Krzysztof Wyszkowski. Nawiązali do swoich osobistych przeżyć z tamtego okresu oraz doświadczeń w działalności w szeregach opozycji społecznej (w tym niekoniecznie w ramach NZS).

Spotkaniu towarzyszyła sprzedaż publikacji IPN w promocyjnych cenach. Po spotkaniu na gości czekał mały poczęstunek. W kuluarach Leszek Biernacki podpisywał swoją książkę. Na koniec wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia. Uczestniczyło w nim ponad pięćdziesiąt osób.

***

„Gdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pięknym ptakom
rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom"

Fragment „Ballady o trzęsących się portkach" Konstantego Ildefonsa  Gałczyńskiego przyświeca książce napisanej przez Leszka Biernackiego – jednego ze współorganizatorów strajków studenckich w latach 80. Publikacja, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, przedstawia historię oporu społecznego młodzieży w Gdańsku w tym trudnym okresie.

„Historia to dzieje ludzi. Powinni o tym pamiętać przede wszystkim historycy, którzy opisując skomplikowane »procesy dziejowe«, czasami zapominają, że kryją się za nimi ludzkie charaktery, słabości, namiętności i rozterki. Prawda historyczna wymaga, żeby także te aspekty dziejów brać pod uwagę. Wymagają tego także czytelnicy, którzy zazwyczaj wolą czytać książki o żywych ludziach, a nie wyłącznie o odpersonalizowanych aspektach »rozwoju dziejowego«. Ważne jest także uwzględnianie w pisarstwie historycznym konkretnych wydarzeń i epizodów. Gdy ich braknie, historia staje się nudna i schematyczna".

(ze wstępu prof. Wojciecha Polaka)

***

Leszek Biernacki (ur. 1959) – z wykształcenia filolog języka polskiego, działacz współorganizator Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich UG, członek władz samorządu studenckiego, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator strajku na UG, w latach osiemdziesiątych aktywny uczestnik ruchu podziemnego oraz akcji protestacyjnych, po 1990 r. dziennikarz.

Organizatorem spotkania było Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie Facebook gdańskiego oddziału IPN.

do góry