Nawigacja

Aktualności

Wręczenie Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Wolności i Solidarności oraz Złotego Krzyża Zasługi – Gdynia, 30 sierpnia 2014

 • Przemówienie Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego
 • Wręczenia odznaczeń przez Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego

30 sierpniabr. w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni odbyła się uroczystośćnadania Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Kawalerskich OrderuOdrodzenia Polski, Krzyży Wolności i Solidarności oraz Złotego Krzyża Zasługi osobomzasłużonym na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Łącznie odznaczonych zostało 37 osób.

W uroczystości wziął udziałPrezes IPN dr Łukasz Kamiński, który wręczył odznaczenia oraz wygłosiłokolicznościowe przemówienie. Słowo do zgromadzonej publiczności wygłosiłrównież Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ„Solidarność". W uroczystościach uczestniczyli również dr hab. Mirosław Golon,Dyrektor gdańskiego oddziału IPN oraz naczelnicy pionu naukowego i archiwalnegogdańskiego IPN: dr Karol Nawrocki oraz Marzena Kruk.

Po uroczystości odbył się krótkiwystęp artystów Teatru Muzycznego.

KrzyżemOficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

 • Anna Hawańczak zd. Bujwid
 • Elżbieta Potrykus

KrzyżemKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

 • Marek Krówka
 • Jerzy Schneider

KrzyżemWolności i Solidarności zostali odznaczeni:

 • Paweł Jerzy Babiński
 • Franciszek Balwierz
 • Mikołaj Białołęcki
 • Marian Bogdanowicz
 • Tomasz Cofta
 • Stanisław Czuczeło
 • Leszek Jerzy Derek
 • Bogdan Dominik Falkiewicz
 • Jan Tadeusz Gawin
 • Lech Golon
 • Eugeniusz Grudzień (osoba nieżyjąca – odznaczenie odebrała żona Ewa Grudzień)
 • Franciszek Hirsz
 • Krystyna Ewa Hryniewicka
 • Piotr Konieczny
 • Zenon Konieczny
 • Ewa Kowalewska
 • Andrzej Kozłowski
 • Danuta Teresa Krajnik
 • Teresa Krawczuk
 • Andrzej Krupa
 • Walerian Kukowski
 • Lech Jan Lepka
 • Marek Mickiewicz
 • Henryk Naklicki
 • Władysław Ornowski
 • Jerzy Posorski
 • Ireneusz Rytlewski
 • Jerzy Sekuła
 • Janusz Sielski
 • Andrzej Trzaska
 • Leszek Marek Urba
 • Jerzy Jan Woroń

Złotym KrzyżemZasługi został odznaczony:

 • Bogusław Spodzieja

KrzyżeWolności i Solidarności nadaje Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejBronisław Komorowski na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługiw działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowaniapraw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Informacje biograficzne na temat osóbodznaczonych znajdują się w załączniku.

do góry