Nawigacja

Aktualności

Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności oraz uroczystości 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z udziałem prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego – Gdańsk–Gdynia, 30–31 sierpnia 2014

  • 31 sierpnia – msza w Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku. Obecny był (widoczny na dalszym planie) prezes IPN dr Łukasz Kamiński
  • 30 sierpnia. Uroczystości pod pomnikiem Ofiar Grudnia '70 w Gdyni. Składanie kwiatów. Od lewej: dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr. hab. Mirosław Golon, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdyni dr Karol Nawrocki, prezes IPN dr Łukasz Kami
  • Uroczystości pod pomnikiem Ofiar Grudnia '70 w Gdyni. Składanie kwiatów
  • Uroczystość wręczenia odznaczeń uczestnikom Sierpnia '80 w Gdyni. Wkroczenie pocztów honorowych do sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

31 sierpnia br. w Gdańsku i Gdyni w Dniu Solidarności i Wolności obchodzone była 34. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Jednocześnie 30–31 sierpnia trwały obchody otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności. W wydarzeniach uczestniczyła delegacja IPN z prezesem dr. Łukaszem Kamińskim na czele.

30 sierpnia delegacja IPN z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim, dyrektorem oddziału gdańskiego IPN dr. hab. Mirosławem Golonem oraz naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku dr. Karolem Nawrockim brała udział w uroczystościach pod pomnikiem Ofiar Grudnia '70 w Gdyni. Wśród delegacji władz samorządowych i związkowych obecny był prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" Piotr Duda, szef Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla; przedstawiciele „Solidarności" ze Stoczni Remontowej „Nauta", Stoczni Marynarki Wojennej, Portu Gdynia, Izby Celnej, PKP Intercity Gdyni; przedstawiciele Związku Piłsudczyków, organizacji oświatowych. Wydarzeniu towarzyszyła modlitwa poprowadzona przez duszpasterza ludzi pracy ks. Sławomira Decowskiego. Delegacja IPN złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

Kolejnym punktem uroczystości 30 sierpnia było wręczenie odznaczeń honorowych bohaterom strajków sierpniowych. Odbyło się ono w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Okolicznościowe przemówienia wygłosił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes IPN dr. Łukasz Kamiński oraz Andrzej Kołodziej, lider strajków w Gdyni, prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Prezes IPN w przemówieniu określił protesty 1980 r. oraz ruch „Solidarności" jako „źródło, które wciąż bije" i „marzenie, które nie straciło nic ze swojego powabu". Łącznie odznaczonych przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka i Andrzeja Kołodzieja zostało niemal 200 osób – uczestników strajków 1980 r.

Na zakończenie uroczystości Danuta Sadowska z gdańskiego oddziału IPN zaprezentowała III tom książki Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni, po czym odbył się występ artystyczny młodzieży.

Po południu w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Wolności i Solidarności oraz Złotego Krzyża Zasługi. W uroczystości wzięli udział prezes IPN dr Łukasz Kamiński oraz Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność". Odznaczenia wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

Delegacja IPN uczestniczyła dalej w ceremonii odsłonięcia pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka. Odbyła się ona w 100. rocznicę urodzin „Króla Kaszubów". Poprzedziła ją msza św. pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głodzia, która odbyła się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. W czasie homilii abp Sławoj Leszek Głódź przedstawił życiorys ks. Hilarego Jastaka, początki jego kapłańskiej drogi i działalność społeczną w Gdyni. Uczestnicy ceremonii przeszli następnie do zbiegu ulic Batorego i Władysława IV, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika. Poprzedziły ją przemówienia abp. Sławoja Leszka Głodzia, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" Piotra Dudy oraz Andrzeja Kołodzieja, prezesa Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej.

* * *

31 sierpnia odbyły się główne uroczystości 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności.

Uroczystości rozpoczęły się przed południem mszą św. w Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku. Mszę św. odprawił ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Uczestniczyli w niej m.in. b. prezydent Lech Wałęsa, ambasadorzy USA i Portugalii, parlamentarzyści, działacze związkowi, mieszkańcy Gdańska. Obecna była delegacja IPN na czele z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim, dyrektorem gdańskiego oddziału IPN dr. hab. Mirosławem Golonem oraz naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN dr. Karolem Nawrockim. Homilię abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił historycznej roli „Solidarności" oraz udziałowi Kościoła i kapłanów w walce o wolną Polskę (w tym ks. proboszcza Henryka Jankowskiego).

W dalszej części uroczystości (po przemarszu pochodu na plac Solidarności) pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej odbyła się ceremonia składania wieńców. Uczestniczyła w niej delegacja IPN z prezesem dr. Łukaszem Kamińskim. W historycznej Sali BHP odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego „Solidarności". Uczestniczyli w niej m.in. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" Piotr Duda, byli członkowie władz solidarności, związkowcy. W czasie posiedzenia wręczono honorowe wyróżnienia pięciu uczestnikom Sierpnia '80, a następnie przekazano stypendia im. NSZZ „Solidarność" 48 uczniom pomorskich szkół. Okolicznościowe przemówienie do młodzieży wygłosił prezes IPN dr. Łukasz Kamiński.

Następnie delegacja IPN z Prezesem IPN uczestniczyła w oficjalnej ceremonii otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jednym z jej punktów było zasadzenie dębu wolności w pobliżu budynku Sali BHP.

Głównymi organizatorami/współorganizatorami uroczystości były:

  • Komisja Krajowa i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność"
  • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdynia
  • Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
do góry