Nawigacja

Aktualności

Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Gdańsk, 1 września 2014

  • Delegacja IPN na boisku Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni im. prof. dr. Maksymiliana Tytusa Hubera. W pierwszych rzędzie od lewej: dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr hab. Mirosław Golon, naczelnik OBEP w Gdańsku dr Karol Nawrocki, wice

1 września br. obchodzona była 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. W odbywających się na terenie Gdańska uroczystościach wzięła udział delegacja IPN na czele z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim.

Uroczystości rozpoczęły się o 4.45 – w godzinie pierwszych strzałów pancernika „Schleswig-Holstein" na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, które zapoczątkowały II wojnę światową. Pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. gospodarz Gdańska Paweł Adamowicz i premier Donald Tusk, a także arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Wśród wielu delegacji w uroczystości wzięli udział przedstawiciele IPN na czele z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim, dyrektorem gdańskiego oddziału IPN dr. hab. Mirosławem Golonem, naczelnikiem gdańskiego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej dr. Karolem Nawrockim. Po oficjalnych wystąpieniach odbył się apel pamięci, salwa honorowa i składanie wieńców pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Delegacja IPN udała się następnie do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni im. prof. dr. Maksymiliana Tytusa Hubera. Prezes IPN dr. Łukasz Kamiński otworzył rok szkolny, a na ręce dyrektora szkoły Mariana Deręgowskiego przekazał komplet (dla wszystkich uczniów) publikacji IPN „Od Niepodległości do Niepodległości", poświęconej historii Polski w XX wieku. W obecności uczniów klas pierwszych i kadry pedagogicznej prezes IPN otworzył wystawę pt. Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r., przygotowaną przez gdański oddział IPN. Pod tablicą upamiętniającą Stanisława Sieradzana – ucznia szkoły zamordowanego w czasie rewolty w Grudniu '70 – delegacja IPN złożyła kwiaty. Po uroczystościach wraz z dyrekcją szkoły prezes IPN zwiedził Izbę Pamięci.

W tym samym czasie przed budynkiem Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej odbyły się uroczystości upamiętniające miejsce kaźni polskich mieszkańców Gdańska w dawnym gmachu Victoriaschule w pierwszych dniach II wojny światowej. Pod tablicą poświęconą ich pamięci złożył kwiaty dr. hab. Grzegorz Berendt, pracownik pionu naukowego gdańskiego oddziału IPN.

Jeszcze przed południem odbyła się w historycznym budynku Poczty Polskiej w Gdańsku konferencja prasowa Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, poświęcona zadaniom edukacyjnym IPN. Wzięli w niej udział wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Kamila Sachnowska, dr hab. Mirosław Golon – dyrektor gdańskiego oddziału IPN oraz Jan Daniluk, historyk z gdańskiego oddziału IPN. Jednym z punktów konferencji była prezentacja broszury pt. Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku (w serii IPN: Patroni Naszych Ulic) autorstwa Jana Daniluka.

W południe pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku odprawiona została msza święta w intencji poległych pocztowców, której przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski. Uczestniczyła w niej delegacja IPN na czele z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim. Obecni byli naczelni przedstawicie władz samorządowych i poczty: zastępca prezydenta miasta Gdańska Maciej Lisicki, członek zarządu Poczty Polskiej S.A. Piotr Michalski, przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej Gustaw Czarnowski.

Po mszy delegacje w asyście kompanii honorowej składały wieńce pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego kwiaty złożył minister Maciej Klimczak. IPN reprezentował prezes IPN dr. Łukasz Kamiński oraz dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr hab. Mirosław Golon.

Po południu delegacja IPN na czele z prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim, dyrektorem gdańskiego oddziału IPN dr. hab. Mirosławem Golonem oraz naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku dr. Karolem Nawrockim złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą harcmistrza Jana Ożdżyńskiego, prawdopodobnie pierwszą ofiarę II wojny światowej w Gdańsku. W skromnej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele harcerstwa oraz Muzeum II Wojny Światowej.

Wieczorem delegacja IPN z prezesem Łukaszem Kamińskim uczestniczyła w spotkaniu prezydentów Polski i Niemiec Bronisława Komorowskiego oraz Joachima Gaucka, które odbyło się na Westerplatte. Prezydenci i delegacje zapalili znicze na Cmentarzu Obrońców Westerplatte. Pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.

Głównymi organizatorami/współorganizatorami konferencji prasowej prezesa IPN w budynku Poczty Polskiej w Gdańsku były Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Muzeum Poczty Polskiej Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Pozostałe informacje na stronach organizatorów poszczególnych uroczystości.

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie Facebook gdańskiego oddziału IPN.

do góry