Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „586 dni stanu wojennego” w trakcie Zjazdu Strzebielinkowców – Gniewino, 17 sierpnia 2014

Zdjęcie laureatów konkursu Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości, ich opiekunów oraz organizatorów. Gdańsk 2013

17 sierpnia br. o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie otwarta została przez dr. hab. Mirosława Golona – Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku – wystawa „586 dni stanu wojennego". Otwarcie wystawy nastąpiło w trakcie Zjazdu Strzebielinkowców, odbywającego się w Gniewinie i Strzebielinku 17 sierpnia.

Obóz w Strzebielinku funkcjonował w latach 1981–1982. Przez 375 z 586 dni stanu wojennego był największym i najdłużej działającym obozem internowania dla działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarność". Przetrzymywano w nim bez wyroku 501 osób, w tym jedną trzecią składu Komisji Krajowej.

Pomysł zjazdu osób internowanych narodził się w trakcie konkursu pt. „Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości" zorganizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jedną z nagród otrzymała Karolina Marzec, uczennica Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie. Przygotowując swoją pracę zebrała relacje byłych internowanych i multimedialnie opowiedziała historię obozu.

***

Wystawa „586 dni stanu wojennego" została przygotowana w trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Przybliża najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Wykorzystane materiały pochodzące ze zbiorów m.in. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ośrodka Karta oraz zbiorów prywatnych.

Program zjazdu oraz informacja o organizatorach dostępna jest na stronie Zjazdu Strzebielinkowców.

do góry