Nawigacja

Aktualności

Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Sopot, Gdańsk, Bydgoszcz, 1 sierpnia 2014

  • Kwiaty składa Naczelnik OBEP IPN w Gdańsku dr Karol Nawrocki.
  • Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Sopocie. Początek uroczystości obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
  • Publiczność stanowili podopieczni Domu Pomocy Społecznej oraz zaproszeni goście
  • Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski wręczył pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty 100-letniej Albinie Osińskiej, cywilnym uczestniku Powstania Warszawskiego
  • Pamiątkowy dyplom otrzymał również Lech Czajka, w czasie Powstania żołnierz Zgrupowania Pułku Baszta

1 sierpnia 2014 r. w na terenie gdańskiego oddziału IPN odbywały się obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele IPN uczestniczyli w uroczystościach w Sopocie, Gdańsku i Bydgoszczy.

***

W Sopocie uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 w Domu Pomocy Społecznej. Uczestniczyli w niej działacze samorządowi: Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wiaczesław Augustyniak, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Andrzej Kowalczys, przedstawiciele gdańskiego Oddziału IPN – Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego prokurator Andrzej Golec oraz asystent prasowy Marcin Węgliński. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Kowalczys – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Opieki Społecznej. Najważniejszymi gośćmi byli mieszkańcy Domu Opieki Społecznej – uczestnicy Powstania Warszawskiego: obchodząca 100-lecie Albina Osińska (cywilna uczestniczka Powstania) oraz 91-letni Lech Czajka, żołnierz Zgrupowania Pułku Baszta. Obecnych było także kilkudziesięciu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz dziennikarze.

Najważniejszym punktem uroczystości było uhonorowanie obecnych uczestników Powstania. Pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty wręczył Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski. Odczytany został list Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego pt. „List do uczestników spotkania okolicznościowego z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Domu Opieki Społecznej w Sopocie". Wspominano bohaterski udział ludności warszawy w walce z okupantem.

W części artystycznej goście mogli obejrzeć etiudę filmową pt. „Powstanie Warszawskie oczami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sopocie" wg scenariusza i reżyserii Jerzego Afanasjewa, w której Albina Osińska oraz Lech Czajka wspominali tamten dramatyczny czas.

Z piosenkami powstańczymi w mini-koncercie pt. „(Nie)zakazane Piosenki" wystąpił Chór Kameralny „Ad Hoc" z Sopotu, którego wykonawcą również był Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego prokurator Andrzej Golec.

Organizatorem uroczystości był Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.

***

Uroczystości obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godzinie 16.45 w Gdańsku na Targu Rakowym przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu zebrały się poczty sztandarowe, władze samorządowe, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz wojsko. Po godzinie „W" odegrany został hymn Państwowy przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie głos zabrali por. Krystyna Cembrzyńska-Piłat (Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) i Zastępca Prezydenta Miasta Maciej Lisicki. W intencji powstańców modlitwę odmówił ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak. Po apelu pamięci i salwie honorowej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Gdański Oddział IPN reprezentował dr Karol Nawrocki, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej.

Spotkaniu towarzyszyła duża grupa mieszkańców miasta.

Organizatorem obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego byli:

  • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
  • Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  • Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego

***

Obchodom w Gdańsku towarzyszyło odsłonięcie wystawy „Polska Walcząca". Wystawa składa się z siedemnastu dwustronnych plansz. Współautorami aneksu gdańskiego byli pracownicy gdańskiego Oddziału IPN: Barbara Męczykowska (pion edukacyjny) i dr Michał Sempołowicz (kierownik pionu edukacyjnego).

Wystawa prezentowana będzie do końca września na Targu Rakowym w pobliżu budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Więcej informacji na temat wystawy na stronie głównej IPN.

 

***

W Bydgoszczy uroczystości zaczęły się o godz. 15.30 Mszą świętą w kościele garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju. Dalsza część obchodów miała miejsce pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

W czasie wydarzenia Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył Medal przyznany terenowemu kołu Związku Postańców Warszawskich (ZPW) w Bydgoszczy. Odebrał je por. Henryk Olczak ps. „Kajtek", powstaniec warszawski, kierownik bydgoskiego koła ZPW. Ze strony Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w uroczystościach uczestniczyła dr Alicja Paczoska-Hauke.

Z okazji 70. rocznicy Powstania staraniem Delegatury IPN w wielu punktach Bydgoszczy zawisły banery przypominające o wydarzeniu.

Organizatorem uroczystości były: miasto Bydgoszcz, Koło Terenowe Powstańców Warszawskich i Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

do góry