Nawigacja

Aktualności

„Wybory czerwcowe 1989 roku. Refleksje po 25 latach” – pierwsza debata w Słupsku – 27 maja 2014

  • Debatę otworzyli Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku dr Karol Nawrocki (z lewej) oraz Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Roman Drozd
  • Anna Bogucka-Skowrońska oraz Stanisław Szukała – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Słupsku
  • Prof. UG Igor Hałagida – kierownik pionu naukowego IPN w Gdańsku – udziela wywiadu na temat wyborów w czerwcu '89 lokalnym mediom

27 maja br. odbyła się w Akademii Pomorskiej w Słupsku pierwsza debata z cyklu Wybory czerwcowe 1989 roku. Refleksje po 25 latach, przygotowana przez gdański oddział IPN.

Debatę otworzyli Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku dr Karol Nawrocki oraz Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Roman Drozd. W debacie uczestniczyli: Anna Bogucka-Skowrońska (w czerwcu '89 wybrana do Senatu) oraz Edward Müller (w czerwcu '89 wybrany do Sejmu). Przebieg dyskusji moderował prof. UG Igor Hałagida.

Debacie towarzyszyła ożywiona wymiana zdań i refleksji na temat wyborów 4 czerwca '89 roku, wzięła w niej udział także zgromadzona publiczność. Obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów.

Spotkaniu towarzyszyła sprzedaż wybranych publikacji IPN. Zaprezentowana została także wystawa „Dni Solidarności", przygotowana przez gdański oddział IPN oraz Ośrodek Karta, przedstawiająca najważniejsze wydarzenia Sierpnia '80, które doprowadziły do powstania niezależnych związków zawodowych. Po spotkaniu na gości czekał skromny poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyło ok. 35 osób.

Organizatorzy debaty: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

do góry