Nawigacja

Aktualności

Nagroda honorowa „Świadek Historii” – Gdańsk, ogłoszenie I edycji

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku ogłasza I edycję lokalnej nagrody Świadek Historii. To wyróżnienie honorowe, przyznawane raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii" uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej".

Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania gdańskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie. Formularz wniosku jest dostępny w załączniku.

Wnioski należy zgłaszać osobiście lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, ul. Słoneczna 59A, 81-605 Gdynia. Ostateczna data wpływu wniosku: 31.05.2014 r. Dodatkowych  informacji udziela asystent prasowy oddziału, Marcin Węgliński 58/6684909.

do góry