Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z Janem Hlebowiczem, autorem książki „Niepokorni z «Topolówki»…” – Gdańsk, 20 lutego 2014

  • Dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG)

20 lutego 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14) odbyło się spotkanie z Janem Hlebowiczem, autorem wydanej przez gdański oddział IPN książki pt. „Niepokorni z «Topolówki». Działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970-1989".

Jan Hlebowicz jest młodym historykiem i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz tytułowego III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Podczas spotkania przybliżył wybrane zagadnienia związane z badaniem działalności niezależnej gdańskiej młodzieży. W spotkaniu wziął udział również dr hab. Grzegorz Berendt, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i historyk z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN.

do góry