Nawigacja

Aktualności

Wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego podczas spotkania Klubu Historycznego im. gen. „Grota” w Trójmieście – Gdańsk, 12 listopada 2013

12 listopada br. odbył się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4) wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego pt. „Wileńscy zagończycy, jazda tatarska, ułani jazłowieccy. Kawaleria na Kresach 1919–1939".

Tomasz Kuba Kozłowski jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie i koordynatorem programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa", którego celem jest  wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Prelegent jest także autorem szeregu publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, dziedzictwa Kresów.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" (klub afiliowany jest przy gdańskim oddziale IPN).

Organizatorami spotkania – obok Instytutu Pamięci Narodowej – były Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

* * *

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie poświęcona była kawalerzystom z Kresów. Temat spotkania to jednostki kawalerii (ułanów, strzelców konnych i Korpusu Ochrony Pogranicza) stacjonujące w miastach i miasteczkach na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej, sylwetki kresowych „zagończyków" (m.in. braci Dąmbrowskich, mjr. Zygmunta Szendzielarza, rtm. Witolda Pileckiego) oraz popularnych dowódców (m.in. gen. Mariana Przewłockiego, gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego, gen. Władysława Andersa, gen. Juliusza Kleeberga, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, płk. Stefana Roweckiego, ppłk. Klemensa Rudnickiego), specyficzne zwyczaje i tradycje kultywowane w kresowych pułkach, anegdoty i słynne –  czasem niecenzuralne – żurawiejki, losy kresowej kawalerii w kampanii 1939 roku, a także współczesne inicjatywy odwołujące się do tradycji. Prezentacja była ilustrowana oryginalną ikonografią.

Pliki do pobrania

do góry