Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. hab. Janusza Kutty i dr. hab. Mariusza Wołosa podczas spotkania Klubu Historycznego im. gen. „Grota” w Bydgoszczy) – Bydgoszcz, 4 listopada 2013

4 listopada br. (w poniedziałek) w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Jezuickiej 1 rozpocznie się o godz. 17.00 spotkanie, na którym zostanie wygłoszony wykład pt. „Listopad 1918 r. w Warszawie i Krakowie oraz styczeń 1920 r. na Pomorzu i w Bydgoszczy –  dwie pamięci odzyskanej niepodległości".

Wykład odbędzie się w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Bydgoszczy, działającego przy Delegaturze IPN w Bydgoszczy.

Spotkanie poprowadzi dwóch badaczy. Dr hab. Janusz Kutta jest historykiem i archiwistą, wieloletnim dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz autorem szeregu publikacji z zakresu historii nowożytnej, najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Toruńskiego i Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. W jego dorobku znajdują się m.in. publikacje: Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920–1939; Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939. Dr hab. Janusz Kutta był finalistą konkursu „Mistrz Mowy Polskiej", pełni też funkcję redaktora i współautora Bydgoskiego Słownika Biograficznego.

Dr hab. Mariusz Wołos jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Toruńskiego Towarzystwa Naukowego. Do jego zainteresowań należą: historia stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, dzieje dyplomacji polskiej, radzieckiej i francuskiej, historia Polski w okresie międzywojennym, historia Związku Radzieckiego, mniejszości narodowe w Polsce i w Europie, a także współczesna historiografia rosyjska i polska. Autor wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo Literackie książki O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926.

Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie!

do góry