Nawigacja

Aktualności

Wizyta serbskich historyków w Delegaturze IPN w Bydgoszczy – Bydgoszcz, 11 października 2013

11 października br. w bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej przebywali z wizytą historycy z Instytutu Historii Najnowszej w Belgradzie: prof. Memčilo Pavlović oraz dr Srđan Cvetković.

Naukowcy gościli w Bydgoszczy na konferencji naukowej poświęconej relacjom polsko-jugosłowiańskim po II wojnie światowej. Celem wizyty w IPN było zapoznanie się z dorobkiem i zasadami funkcjonowania Instytutu jako instytucji naukowej oraz archiwalnej. W trakcie wizyty gościom przekazano publikacje naukowe wydane przez IPN, w tym m. in. katalog wystaw, album „Śladami zbrodni", „Od niepodległości do niepodległości" oraz „Kryzys bydgoski 1981". Ze strony IPN w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Edyta Cisewska (p.o. naczelnika Delegatury IPN w Bydgoszczy), Robert Gajos (kierownik Sekcji Ewidencji) oraz dr Katarzyna Maniewska i dr Krzysztof Osiński z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Bydgoszczy.

prof. Memčilo Pavlović – dyrektor Instytutu Historii Najnowszej (Instytut Savremenu Istoriju) w Belgradzie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Jugosławii i Serbii po II wojnie światowej. Koordynator licznych projektów naukowych, autor dziesięciu książek i licznych artykułów naukowych oraz podręczników do historii.

dr Srđan Cvetković – pracownik naukowy Instytutu Historii Najnowszej (Instytut Savremenu Istoriju) w Belgradzie, autor projektu wystawienniczego pt. „In the name of the People!" dokumentującego zbrodnie komunistyczne na terenie Serbii w latach 1944–1953

do góry