Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Uciekinierzy z PRL-u” – Chojnice, 26 kwietnia – 20 maja 2013

W dniach od 26 kwietnia do 20 maja 2013 w Chojnickim Domu Kultury (przy ul. Swarożyca 1) prezentowana będzie wystawa „Uciekinierzy z PRL-u”. Autorami wystawy są historycy z katowickiego oddziału IPN – Monika Bortlik-Dźwierzyńska oraz Marcin Niedurny. Jej premiera miała miejsce w 2005 r. w Katowicach. W województwie pomorskim jest prezentowana po raz pierwszy.

Celem wystawy jest zaprezentowanie różnorodnych form ucieczek z komunistycznej Polski oraz metod stosowanych przez władze w celu przeciwdziałania im. Na ponad 40 planszach zaprezentowano liczne zdjęcia, plany, mapy oraz dokumenty pochodzące ze zbiorów ponad 20 archiwów państwowych, muzeów, agencji prasowych i fotograficznych, a także osób prywatnych.

Organizatorem prezentacji wystawy jest pion edukacyjno-naukowy Oddziału IPN w Gdańsku oraz Chojnicki Dom Kultury.  

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, natomiast w weekendy w godz. 16.00-21.00 (27-28 kwietnia oraz 4-5 maja) oraz w godz. 18.00-21.00 (11-12 maja i 18-19 maja)

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!

 

Jednym z elementów systemu komunistycznego w Polsce było odebranie obywatelom możliwości wyjazdu z kraju. Zamknięcie granic państwa i izolacja od wpływów „zewnętrznych” prowadzić miały do przejęcia przez władzę pełnej kontroli nad społeczeństwem. Wobec faktu zablokowania drogi swobodnej emigracji osoby, które z różnych względów nie widziały możliwości dalszego życia w Polsce Ludowej, podejmowały decyzję o wydostaniu się z kraju nielegalnie.

Ojczyznę opuszczano na wiele sposobów. Największe ryzyko, rosnące wraz z wprowadzaniem coraz skuteczniejszych metod zabezpieczenia granic, towarzyszyło ucieczce przez „zieloną granicę”. Szanse powodzenia zwiększała w takim wypadku pomoc zachodnich służb specjalnych, jednakże tą formą „ewakuacji” z Polski objęto nielicznych. Najbezpieczniejszą „drogą” ku wolności pozostawała odmowa powrotu do kraju z czasowego pobytu za granicą.

Na ucieczkę z Polski decydowały się osoby reprezentujące najróżniejsze grupy i środowiska społeczne. Dla wielu była to forma sprzeciwu lub oporu wobec komunistycznej rzeczywistości. W okresie największego terroru organów bezpieczeństwa stanowiła często jedyną alternatywę wobec groźby aresztowania. W kolejnych dekadach  obok prześladowań politycznych o opuszczeniu kraju coraz częściej decydowały względy natury ekonomicznej. Wśród uciekinierów znajdowały się również osoby, które współtworzyły komunistyczny aparat władzy lub były jego beneficjentami – wysocy urzędnicy państwowi i partyjni, oficerowie organów bezpieczeństwa i Ludowego Wojska Polskiego, dyplomaci. Ich ucieczki zarówno w kraju jak i za „żelazną kurtyną” wzbudzały prawdziwą sensację, a oni sami z reguły cieszyli się dużym zainteresowaniem mediów. Nie zawsze zasłużenie jak pokazuje przypadek zbiegłego w grudniu 1953 r. płk. Józefa Światły, jednej z najważniejszych postaci stalinowskiego aparatu represji

(fragment tekstu na jednej z plansz wystawy)

 

do góry