Nawigacja

Aktualności

Finał II edycji wojewódzkiego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Mądra Pamięć”: „Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej” – Bydgoszcz, 11 kwietnia 2013

  • W II edycji konkursu „Mądra pamięć" nagrodzono i wyróżniono łącznie 14 osób
  • Zwycięzca II edycji konkursu „Mądra Pamięć" Mateusz Wojciechowski z nauczycielką Anną Rudzką
  • Wystąpienie dr. Andrzeja Zawistowskiego, dyrektora Biura Edukacji Publicznej
  • Wykład przewodniczącego komisji konkursowej dr. hab. Pawła Hanczewskiego
  • Od lewej: naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Krystyna Trepczyńska, dyrektor BEP IPN dr Andrzej Zawistowski, redaktor naczelny biuletynu IPN „Pamięć.pl" Andrzej Brzozowski oraz członek komisji konkursowej dr Marek Romaniuk
11 kwietnia br. (w czwartek) w Domu Polskim w Bydgoszczy (przy ul. Grodzkiej 1) odbył się finał II edycji wojewódzkiego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Mądra Pamięć”: „Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej” (szczegółowy program spotkania poniżej).

Konkurs został już po raz drugi zorganizowany przez pion edukacyjno-naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy. Tym razem zadaniem uczestników konkursu było napisanie ciekawego eseju historycznego na temat: Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej. Za tytułowych „zwycięzców” i/lub „przegranych” autorzy prac mogli uznać zarówno poszczególne państwa (np. Polska, ZSRR) lub konkretnych ludzi (np. żołnierzy wyklętych z Kujaw, członków własnej rodziny itp.). Liczyła się przede wszystkim kreatywność i pomysłowość. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN dr Andrzej Zawistowski. 

Na konkurs napłynęły łącznie 64 prace z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Paweł Hanczewski (UMK Toruń), dr Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) i dr Tomasz Ceran (Delegatura IPN w Bydgoszczy), biorąc pod uwagę kryteria oceny prac konkursowych zawartych w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać trzy nagrody główne (miejsca I-III), a także pięć wyróżnień I oraz sześć II stopnia:

Nagrody główne:

I miejsce dla Mateusza Wojciechowskiego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie za pracę Polska 1945 r. krajem wygranym czy przegranym? przygotowaną pod kierunkiem Anny Rudzkiej.

II miejsce dla Tymoteusza Gurbina z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu za pracę Zstąp duchu mocy, wzmóż nasze siły przygotowaną pod kierunkiem Aleksandry Życzyńskiej.

III miejsce dla Edyty Ziorkowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie za pracę Cena zwycięstwa przygotowaną pod kierunkiem Aleksandra Czarneckiego.

Wyróżnienia I stopnia dla:

Krystiana Damazyna z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni za pracę Zarys historii Pani Marii Kowalskiej z Kcyni przygotowaną pod kierunkiem Marcina Lisieckiego.

Mikołaja Grzenkowitza z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie za pracę Muza Religii Nazizmu – Ewa Braun jako największa przegrana Hitlera przygotowaną pod kierunkiem Piotra Sołtysiaka.

Wojciecha Koźmińskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy za pracę Naród klęski, czy „moralni zwycięzcy” – Polacy w okresie II wojny światowej przygotowaną pod kierunkiem Danuty Kopińskiej-Kołowacik.

Kamili Kowalskiej z III Liceum Ogólnokształcącego z Brodnicy za pracę Zwycięscy II wojny światowej… czyli ROAK przeciwko stalinizmowi do roku 1947 przygotowaną pod kierunkiem Iwony Malinowskiej.

Grzegorza Majewskiego z Collegium Salesianum w Bydgoszczy za pracę Kto tak naprawdę wygrał II Wojnę Światową? przygotowaną pod kierunkiem Wojciecha Jóźwiaka.

Wyróżnienia II stopnia dla:

Joanny Banasik z Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie za pracę Z tarczą z sowieckich łagrów przygotowaną pod kierunkiem Aleksandra Czarneckiego.

Moniki Bartczak z V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Szumana we Włocławku za pracę Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej przygotowaną pod kierunkiem Bożeny Piętowskiej.

Anny Brykalskiej z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy za pracę Zdradzeni bohaterowie przygotowaną pod kierunkiem Pawła Domierackiego.

Joanny Cisło z Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie za pracę Gloria victis. Historia Jana Różyckiego przygotowaną pod kierunkiem Aleksandra Czarneckiego.

Ingi Jastrzębskiej z III Liceum Ogólnokształcącego im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu za pracę Jak feniks z popiołów przygotowaną pod kierunkiem Anny Potulskiej.

Kamili Ławniczak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu za pracę Polacy wobec agresji sowieckiej w 1939 r. przygotowaną pod kierunkiem Romana

Program spotkania:

12.00-12.05 przywitanie gości przez dr. hab. Mirosław Golon, dyrektora gdańskiego oddziału IPN

12.05-12.15 wystąpienie dr. Andrzeja Zawistowskiego, dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN

12.15-12.30 podsumowanie II edycji konkursu „Mądra Pamięć” przez dr. Izabelę Mazanowską i dr. Tomasza Cerana z Delegatury IPN w Bydgoszczy

12.30-12.55 wykład Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej dr. hab. Pawła Hanczewskiego z UMK w Toruniu

12.55-13.10 dyskusja

13.10-13.30 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

13.30-14.00 prezentacja zwycięskiej pracy

14.10-14.15 podsumowanie spotkania przez dr. hab. Grzegorza Berendta, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku

do góry