Nawigacja

Aktualności

Konferencja metodyczno-warsztatowa „Być Polakiem na Pomorzu 1920–1945. Historie zwykłych ludzi” połączona z prezentacją teki edukacyjnej „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne” – Malbork, 29 stycznia 2013

Spotkanie, adresowane w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, połączone zostanie z prezentacją teki edukacyjnej pt. „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne”, zwanej też Pomorską Teką Edukacyjną. W trakcie konferencji zostanie m.in. zaprezentowana oferta edukacyjna gdańskiego oddziału IPN (szczegółowy program spotkania został przedstawiony poniżej).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz przygotowanych materiałów edukacyjnych osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 24 stycznia br. na adres e-mailowy: sp8malbork@wp.pl lub faksem na numer 55 272 38 83. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Muzeum Stutthof w Sztutowie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 8 w Malborku.

Zapraszamy!

* * *

Teka Edukacyjna „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne” została przygotowana przez zespół pracowników Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest to nowatorski w formie i innowacyjny w treści pakiet materiałów edukacyjnych – skierowany do szkół wszystkich szczebli. Pakiet wspomagać ma rozwój wiedzy i zainteresowanie historią najnowszą.

Zgromadzony w ramach projektu materiał, składający się z różnorodnych tekstów kultury, źródeł, opracowań i komentarzy oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, obejmuje zasięgiem tematycznym historię Pomorza i jego mieszkańców w latach 1920–1945. Materiały mogą być użyte na lekcjach z wielu przedmiotów, np. na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyce i na godzinach wychowawczych. Ich zaletą jest również to, że pakiet uwzględnia wymagania nowej, wprowadzanej w 2009 r., podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Materiał został wydany w formie użytecznego segregatora z wpinanymi kartami. Znajdują się w nim teksty historyczne, mapy, scenariusze lekcji, załączniki ilustracyjne. Graficznie pakiet jest daleki od standardowego wydawnictwa tego rodzaju: operuje kolorami, nie jest schematyczny, bardzo łatwo może być formowany i używany przez nauczyciela do własnych – nowych – tematów lekcji. Głównym zadaniem pakietu jest inspirowanie nauczycieli i uczniów do odkrywania ludzkiego wymiaru historii najnowszej, poznanie jej z poziomu zwykłych ludzi oraz wpływanie na odkrywanie rodzinnego aspektu najnowszej historii. Może się to odbywać np. poprzez analizę fotografii z archiwów prywatnych lub też zwiedzanie miejsc pamięci przy pomocy indywidualnych kart postaci i życiorysów byłych więźniów. Jednym z największych wyzwań, jakiemu starali się sprostać autorzy materiału, jest skłonienie uczniów do własnej inicjatywy i zainteresowanie historią lokalną, często pomijaną w podręcznikach.

Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Program spotkania:

 • 14.30  obiad dla zgłoszonych uczestników konferencji
 • 15.0015.10  powitanie (dyrektor Muzeum Stutthof i dyrektor SP nr 8)
 • 15.1015.30  Pomorska Teka Edukacyjna. Idea i realizacja – Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof)
 • 15.3015.50  Jak wykorzystać materiały z „Pomorskiej Teki Edukacyjnej” do skonstruowania własnych programów nauczania z historii i WOS w nauczaniu wątkowym w zreformowanej szkole?
  Anna Krajnowska (CEN Gdańsk)
 • 15.5016.00  przekazanie uczestnikom egzemplarzy Pomorskiej Teki Edukacyjnej
 • 16.0016.30  Być Polakiem na Pomorzu Gdańskim –  los Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą (warsztaty) – Anna Krajnowska (CEN Gdańsk)
 • 16.3016.50  Zajęcia edukacyjne w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku na podstawie scenariuszy zajęć o Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku Ewa Malinowska (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
 • 16.5017.15  przykłady praktycznego zastosowania Pomorskiej Teki Edukacyjnej na lekcjach z różnych przedmiotów, prezentacja oferty edukacyjnej IPN i Muzeum Stutthof
 • 17.15  dyskusja i podsumowanie konferencji, rozdanie zaświadczeń
do góry