Nawigacja

Aktualności

Główne uroczystości 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w woj. kujawsko-pomorskim – Bydgoszcz, 13 grudnia 2012

12 oraz 13 grudnia br. w trzech miastach województwa kujawsko-pomorskiego (w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku) odbyły się oficjalne uroczystości związane z 31. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

Główne obchody miały miejsce w Bydgoszczy 13 grudnia br.

O godz. 17.30 w kościele akademickim pw. Świętego Ducha przy Rynku Staromiejskim w Bydgoszczy odprawione zostało nabożeństwo różańcowe połączone z mszą świętą w intencji ofiar i represjonowanych w stanie wojennym.

O godz. 19.00 zostały oficjalnie złożone kwiaty oraz zapalone znicze pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z pierwszego dnia stanu wojennego, znajdującą się na budynku historycznej siedziby NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, tj. przy ul. Stary Port. 

O godz. 20.00 rozpoczęła się w Operze Novej (w Sali Manru) uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, Medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Pallatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” oraz Medali „Solidarności” Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego, którą uświetnił recital Dariusza Sicińskiego „Dobrzy dla siebie”.

Pion edukacyjno-naukowy funkcjonujący w Delegaturze IPN w Bydgoszczy włączył się także w tegoroczne obchody. Podczas wieczornej uroczystości w Operze Novej była prezentowana wystawa „586 dni stanu wojennego”, a także wyświetlana specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna, dokumentująca wprowadzenie i przebieg stanu wojennego oraz życie codzienne w tym okresie. Ponadto przed recitalem zaprezentowano portal edukacyjny IPN poświęcony stanowi wojennemu (www.13grudnia81.pl).

Organizatorami tegorocznych obchodów są Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (na czele z Leszkiem Walczakiem) oraz Regionu Toruńsko-Włocławskiego (na czele z Jackiem Żurawskim), gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej (Delegatura w Bydgoszczy), Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym „Przymierze” (na czele z Janem Raczyckim) oraz Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń Pamięta” (na czele z Antonim Mężydłą).
 

Pliki do pobrania

do góry