Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z dr. Dariuszem Burczykiem, autorem publikacji poświęconych Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Gdańsku – Gdańsk, 4 grudnia 2012

4 grudnia br. (we wtorek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Audytorium „C”) odbyło się spotkanie autorskie z dr. Dariuszem Burczykiem, pracownikiem pionu archiwalnego Oddziału IPN w Gdańsku i jednocześnie autorem dwóch najnowszych publikacji wydanych przez gdański IPN –  monografii „Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955)”oraz inwentarza archiwalnego „Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955). Inwentarz idealny”.

Po wystąpieniu dr. Burczyka zaplanowano dyskusję poświęconą zarówno wymienionym wydawnictwom, jak i Wojskowym Sądom Rejonowym w całości, dotychczasowym badaniom historycznym nad ich działalnością, a także m.in. poszukiwaniom ofiar terroru komunistycznego, którego jednym z głównych narzędzi były wspomniane sądy. W dyskusji wzięli udział: dr Rafał Leśkiewicz (dyrektor pionu archiwalnego IPN, autor m.in. monografii poświęconej poznańskiemu WSR), dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego) oraz dr hab. Wanda Roman (profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

do góry