Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli poświęcone najnowszej tece edukacyjnej IPN „Z »Solidarnością« do wolności” – Bydgoszcz, 31 października 2012

  • Dr Przemysław Wójtowicz z pionu naukowo-edukacyjnego w Delegaturze IPN w Bydgoszczy omówił i zaprezentował materiały dla ucznia
  • Na szkolenie przybyło ok. trzydziestu bydgoskich pedagogów
  • Dr Katarzyna Maniewska z pionu naukowo-edukacyjnego w Delegaturze IPN w Bydgoszczy przedstawiła materiały dla nauczyciela oraz poprowadziła warsztaty
  • Pokaz prezentacji multimedialnej promującej pakiet multimedialny wchodzący w skład teki IPN

31 października br. w godz. 16.00–18.00 w sali im. W. Łochowskiego przy ul Jezuickiej 2 w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla nauczycieli promujące najnowszą tekę edukacyjną IPN pt. „Z »Solidarnością« do wolności”. Na spotkanie, które składało się z części informacyjnej i warsztatowej, przybyło trzydziestu bydgoskich nauczycieli historii. W części informacyjnej prowadzący – dr Katarzyna Maniewska oraz dr Przemysław Wójtowicz (oboje pracownicy pionu naukowo-edukacyjnego Delegatury IPN w Bydgoszczy) – zaprezentowali pokaz multimedialny obrazujący strukturę i zawartość omawianej teki (tj. poszczególne składowe tworzące materiały edukacyjne dla ucznia i dla nauczyciela, w tym skrypty, materiały multimedialne i materiał ikonograficzny). W części warsztatowej pedagodzy w czteroosobowych zespołach, wraz z „komisją ekspertów” pracowali nad tekstami źródłowymi.

Przygotowana przez zespół pracowników IPN ze Szczecina, Warszawy, Wrocławia teka edukacyjna „Z »Solidarnością« do wolności” zawiera m. in. 9 scenariuszy lekcji dostosowanych do programów szkolnych, obowiązujących na wszystkich poziomach nauczania. Ważną częścią publikacji są również specjalnie przygotowane karty zawierające ponad setkę zdjęć oraz płyta z prezentacją multimedialną i fragmentami filmów dokumentalnych. Teka zawiera także wybór tekstów źródłowych, biogramy ludzi „Solidarności”, słowniczek pojęć i tablicę synchronistyczną.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników szkolenia otrzymał bezpłatny egzemplarz teki.
 

do góry