Nawigacja

Aktualności

BYDGOSZCZ: Wyniki konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. kujawsko-pomorskiego pt. „«Mądra Pamięć». Miejsce kaźni obywateli polskich w czasie II wojny światowej w województwie kujawsko-pomorskim”.

 • Od lewej członkowie Komisji Konkursowej: dr Tomasz Ceran (pomysłodawca i Sekretarz Konkursu), dr Marek Szymaniak, Izabela Mazanowska, dr Marek Romaniuk. Po prawej Krystyna Trepczyńska, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy
 • Uroczyste powitanie uczestników konkursu i zaproszonych gości
 • Uczestnicy konkursu i zaproszeni goście

Wyniki konkursu historycznego

„«Mądra pamięć». Miejsce kaźni obywateli polskich w czasie II wojny światowej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Komisja Konkursowa w składzie: dr Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy –  przewodniczący Komisji), mgr Izabela Mazanowska (IPN) oraz dr Tomasz Ceran (IPN – sekretarz komisji) biorąc pod uwagę kryteria oceny prac konkursowych zawartych w regulaminie konkursu (punkt VI, podpunkt 1) postanowiła przyznać:

 • I nagrodę dla Emilii Dróbki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią za pracę Paterek – wieś zbroczona polsko-patriotyczną krwią przygotowaną pod kierunkiem Violetty Hejzy
 • II nagrodę dla Klaudii Walewskiej z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem za pracę „Dom kaźni” w Rypinie przygotowaną pod kierunkiem Jolanty Iwińskiej.
 • III nagrodę dla Marietty Łuczak z Collegium Salesianum w Bydgoszczy za pracę Dolina śmierci w Bydgoszczy-Fordonie przygotowaną pod kierunkiem Wojciecha Jóźwiaka.

Ponadto komisja zdecydowała przyznać pięć równorzędnych wyróżnień dla:

 • Moniki Rudek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie za pracę Kaźń obywateli polskich w miejscowości Klamry koło Chełmnaprzygotowaną pod kierunkiem Piotra Sołtysiaka.
 • Beaty Lazarowskiej z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem za pracę Źródła i Ligowo miejscem kaźni mieszkańców okolicznych wsi w gminie Tłuchowo i Skępe (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Mochowo (województwo mazowieckie) przygotowaną pod kierunkiem Jolanty Iwińskiej.
 • Mikołaja Gajdzińskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią za pracę Obóz w Karolewie jako miejsce kaźni w województwie kujawsko-pomorskim przygotowaną pod kierunkiem Violetty Hejzy
 • Justyny Dudek z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmensew Chełmnie za pracę Wspomnienie z przeszłości – zbrodnie w Potulicach przygotowanej pod kierunkiem Piotra Sołtysiaka.
 • Mateusza Jaski z Collegium Salesianum w Bydgoszczy za pracę Dolina śmierci w Bydgoszczy-Fordonie przygotowanej pod kierunkiem Wojciecha Jóźwiaka.

Uroczyste wręczenie nagród odbylo się 13 kwietnia 2012 r. w sali im. Wojciecha Łochowskiego Urzędu Miasta w Bydgoszczy (ul. Jezuicka 2).

Plan uroczystości:

 • 12.00 Powitanie gości przez kierownika BEP IPN w Bydgoszczy dr. Marka Szymaniaka.
 • 12.05–12.15 Wystąpienie patrona honorowego konkursu Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosława Golona
 • 12.15–12.45 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych laureatom i ich opiekunom naukowym, a także dyplomów i nagród książkowych wszystkim uczestnikom konkursu
 • 12.45–13.00 Prezentacja najlepszej pracy
 • 13.00 Zakończenie i zaproszenie na kolejne edycje konkursu

Pliki do pobrania

do góry