Nawigacja

Aktualności

Wykład „Sytuacja ludności rodzimej powiatu sztumskiego w latach 1945–1947” na spotkaniu Klubu Historycznego im. gen. „Grota” w Trójmieście) – Gdańsk, 17 października 2012

17 października br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Sala S 208) odbył się wykład „Sytuacja ludności rodzimej powiatu sztumskiego w latach 1945–1947”, który wygłosił historyk Bartłomiej Garba.

Prelegent przybliżył wybrane aspekty życia w rzeczywistości pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej na Pomorzu na przykładzie powiatu sztumskiego. Uwagę skupił na ludności rodzimej, przy okazji podejmując próbę zdefiniowania i opisu tej grupy społecznej. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak „wyzwolenie” omawianych terenów w styczniu 1945 r., stosunek Armii Radzieckiej do ludności rodzimej, początki administracji polskiej, działania UB i MO wobec autochtonów, wreszcie organizacja ludności rodzimej, panujące w niej stosunki społeczne i postawa wobec nowej władzy (m.in. działania zbrojnego podziemia).

Bartłomiej Garba (ur. 1978) – absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, od 2004 r. pracował w Archiwum Państwowym w Gdańsku, od 2009 r. jest pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce ludności rodzimej Pomorza Gdańskiego. Współautor wystawy stałej „Westerplatte – Kurort, Bastion, Symbol”, zorganizowanej na Westerplatte z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Autor m.in. haseł do „Encyklopedii gdańskiej”. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Marka Stażewskiego, poświęconą ludności rodzimej powiatu sztumskiego w latach 1945–1975.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach działalności trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (Klub afiliowany jest przy gdańskim oddziale IPN).
Organizatorami spotkania – obok Instytutu Pamięci Narodowej – są Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK.

do góry