Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemoc wobec ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku” – Toruń, 21–23 listopada 2012

W dniach od 21 do 23 listopada br. w Toruniu miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przemoc wobec ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku”. Jej organizatorami są Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oddział gdański Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz patronatem medialnym TV Toruń.

Konferencja miała na celu zebranie i upublicznienie najnowszych ustaleń badawczych dotyczących prześladowania ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w krajach niemieckich i na terytorium Polski. Przedmiotem zainteresowania jej uczestników były przede wszystkim takie zagadnienia tematyczne, jak mechanizmy powstawania stereotypów antyżydowskich i ich wpływ na wywoływanie antysemickiej przemocy na przestrzeni wieków; mechanizmy wywoływania i organizowania pogromów na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej od wczesnego średniowiecza aż do próby fizycznej likwidacji tej grupy ludności w czasie II wojny światowej, czy wreszcie krótko- i długoterminowe konsekwencje antysemickiej przemocy dla społeczeństw ją stosujących.

Referaty wygłosiło 19 badaczy – nie tylko przedstawiciele krajowych ośrodków badawczych (wśród nich pracownicy IPN, jak dr hab. Grzegorz Berendt czy dr Patryk Pleskot), ale również historycy z Niemiec oraz Austrii.

Konferencja odbyła się w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu (przy ul. Szosa Chełmińska 83a). Szczegółowy program znajdą Państwo poniżej, w osobnym pliku.
 

do góry