Nawigacja

Aktualności

Prezentacja teki edukacyjnej „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i Obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne” w ramach Dni Pamięci Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku – Gdańsk, 5 października 2012

5 października br. (w piątek) w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku odbyła się pierwsza w Gdańsku publiczna prezentacja wyjątkowego, wspólnego wydawnictwa edukacyjnego o charakterze regionalnym, opracowanego przez Muzeum Stutthof i Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Teka edukacyjna nosi tytuł „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i Obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne”.

Prezentacja była jednym z elementów obchodów rocznicy Dnia Pamięci Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz oficjalnym rozpoczęciem regionalnego projektu edukacyjnego „Być Polakiem na Pomorzu 1939–1945. Historie zwykłych ludzi”. Na spotkaniu obecni byli  inicjatorzy projektu oraz jego redaktorzy merytoryczni.

* * *

Teka Edukacyjna nosi tytuł „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne”. Została przygotowana przez zespół pracowników Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest to nowatorski w formie i innowacyjny w treści pakiet materiałów edukacyjnych – skierowany do szkół wszystkich szczebli. Pakiet wspomagać ma rozwój wiedzy i zainteresowanie historią najnowszą.

Zgromadzony w ramach projektu materiał, składający się z różnorodnych tekstów kultury, źródeł, opracowań i komentarzy oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, obejmuje zasięgiem tematycznym historię Pomorza i jego mieszkańców w latach 1920–1945. Materiały mogą być użyte na lekcjach z wielu przedmiotów, np. na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyce i na godzinach wychowawczych. Ich zaletą jest również to, że pakiet uwzględnia wymagania nowej, wprowadzanej od 2009 r., podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Materiał został wydany w formie użytecznego segregatora z wpinanymi kartami. Znajdują się w nim teksty historyczne, mapy, scenariusze lekcji, załączniki ilustracyjne. Graficznie pakiet jest daleki od standardowego wydawnictwa tego rodzaju: operuje kolorami, nie jest schematyczny, bardzo łatwo może być formowany i używany przez nauczyciela do własnych – nowych – tematów lekcji. Głównym zadaniem pakietu jest inspirowanie nauczycieli i uczniów do odkrywania ludzkiego wymiary historii najnowszej, poznanie jej z poziomu zwykłych ludzi oraz wpływanie na odkrywanie rodzinnego aspektu najnowszej historii. Może się to odbywać np. poprzez analizę fotografii z archiwów prywatnych lub też zwiedzanie miejsca pamięci przy pomocy indywidualnych kart postaci i życiorysów byłych więźniów. Jednym z największych wyzwań, jakiemu starali się sprostać autorzy materiału, jest skłonienie uczniów do własnej inicjatywy i zainteresowanie historią lokalną, często pomijaną w podręcznikach.

Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 

do góry