Nawigacja

Aktualności

„Śladami zbrodni komunistycznych” – spotkanie Historycznego Klubu Turystycznego w Gdańsku – Gdańsk, 1 października 2012

  • Grupa uczniów w opuszcza Areszt Śledczy (widoczny w tle) i udaje się na Cmentarz Garnizonowy.
  • Spacer w ramach spotkania Historycznego Klubu Turystycznego po terenie dawnych fortyfikacji.
  • Młodzież w ramach spotkania Historycznego Klubu Turystycznego na terenie Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku.

1 października br. (w poniedziałek) odbyło się spotkanie działającego przy gdańskim oddziale IPN Historycznego Klubu Turystycznego. Tym razem jego członkowie (uczniowie z VII L.O. w Gdańsku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie) w ramach spotkania zatytułowanego „Śladami zbrodni komunistycznych” odwiedzili Areszt Śledczy przy ul. Kurkowej, a następnie dawny Cmentarz Garnizonowy przy ul. Dąbrowskiego w Gdańsku.

Na terenie Aresztu Śledczego, dzięki uprzejmości dyrekcji placówki, uczniowie z opiekunką Historycznego Klubu Turystycznego Izabelą Brzezińską z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN, zwiedzili część budynku, w którym w latach powojennych więziono członków polskiego podziemia niepodległościowego. Pracownik Aresztu przybliżyl w zarysie historię placówki, pokazał wybrane pomieszczenia itp.

Druga część spotkania odbyła się na nieodległym cmentarzu przy ul. Dąbrowskiego, na którym znajdują się m.in. symboliczne groby ofiar reżimu komunistycznego (choćby Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” czy Danuty Siedzikówny „Inki”). O historii cmentarza (istniejącego od 1814 r.) opowiedział uczniom Jan Daniluk, historyk z gdańskiego oddziału IPN.

Spotkanie przeznaczone było dla członków Historycznego Klubu Turystycznego.
 

do góry