Nawigacja

Aktualności

Uroczystość upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy – Bydgoszcz, 27 września 2012

  • Młodzież zespołu szkół nr 14 w Bydgoszczy w czasie programu artystycznego ku czci żołnierzy wyklętych
  • Kombatanci i zaproszeni goście w czasie uroczystości w szkole

27 września br. (w czwartek) na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 51 w Bydgoszczy odbyła się uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Na fragmencie muru nekropolii została oficjalnie odsłonięta wykonana z czarnego marmuru tablica ku czci Żołnierzy Wyklętych, a także 47 mniejszych tabliczek imiennych, poświęconych poszczególnym członkom zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy padli ofiarą komunistycznego reżimu w powojennej Polsce i do tej pory nie byli należycie uhonorowani. Inicjatorem akcji odszukania, zidentyfikowania i doprowadzenia do uczczenia pamięci tych żołnierzy jest dr Alicja Paczoska-Hauke, historyk z pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy.

W uroczystości odsłonięcia Ściany Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej wzięli udział przedstawiciele rodzin Żołnierzy Wyklętych, władz miejskich i wojewódzkich, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, a także młodzież z pobliskiego Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy. Co warte podkreślenia, delegacja uczniów odebrała podczas czwartkowej uroczystości akt nadania patronatu – uczniowie z tej placówki będą sprawowali opiekę nad miejscem pamięci na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej.

Wcześniej, o godz. 11.00, specjalnie dla uczniów ZS nr 14 przybyłych na uroczystość krótką prelekcję na temat ofiar reżimu komunistycznego terroru wygłosiła dr Alicja Paczoska-Hauke.

Program uroczystości (27 września 2012 r., Bydgoszcz, początek o godz. 12.00):

- hymn państwowy
- słowo wstępne – dr Marek Szymaniak (OBEP IPN Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy)
- odsłonięcie i poświęcenie Ściany Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- wystąpienie przewodniczącego Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
- wystąpienie przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego wicewojewody Zbigniewa Ostrowskiego
- wystąpienie dyrektora gdańskiego oddziału IPN, dr. hab. Mirosława Golona
- wystąpienie przedstawiciela rodzin Żołnierzy Wyklętych Jerzego Gadzinowskiego
- wręczenie Aktu Patronatu Zespołowi Szkół nr 14 w Bydgoszczy
- złożenie kwiatów
- hymn „Boże, coś Polskę…”
 

do góry