Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny „Polityka historyczna w Europie” – Gdańsk, 13 września 2012

  • Paneliści (od lewej): dr hab. Tomasz Stryjek, prof. dr hab. Paweł Machcewicz i dr hab. Grzegorz Berendt
  • Głos zabiera naczelnik pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN, dr hab. Grzegorz Berendt
  • Prezentacja przez jednego z licealistów wyników pracy uczniów nad zagadnieniem pamięć historycznej Polaków i Żydów
  • Moderator i współorganizator spotkania Janusz Klemens zadaje kolejne pytanie panelistom

13 września br. w VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (przy ul. Chałubińskiego 13) odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Polityka historyczna w Europie”. W spotkaniu wzięli udział prof. dr hab. Paweł Machcewicz (dyrektor Muzeum II Wojny Światowej), dr hab. Tomasz Stryjek (pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas), a także naczelnik pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN oraz wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Grzegorz Berendt. Panel poprowadził Janusz Klemens, opiekun Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej i nauczyciel z VII L.O.

W spotkaniu wzięło udział ok. 120 osób – nauczyciele historii, j. polskiego oraz WOS z zespołu szkół ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, a także uczniowie z VII LO. Co warte podkreślenia, ci ostatni w dniach poprzedzających spotkanie wypracowali na specjalnie w tym celu zorganizowanych warsztatach historycznych wnioski związane z prezentowanymi podczas panelu tematami. Prezentacja owocu pracy licealistów stanowiła integralną część spotkania oraz była pretekstem do przejścia do kolejnych zagadnień i ustosunkowania się do nich przez zaproszonych naukowców.

Zaproszeni na spotkanie paneliści spróbowali zdefiniować, czym w istocie jest pamięć osobista i wtórna, pamięć historyczna, polityka pamięci oraz polityka historyczna, a także podjęli dyskusję nad polityką historyczną w dwudziestowiecznej i obecnej Polsce. Poruszono też kwestię pamięci historycznej Polaków i Żydów o wspólnej historii. Na koniec pytania zadawała także publiczność.

Spotkanie odbyło się w ramach Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej, pod patronatem Collegium Civitas, IPN oraz ISP PAN, a także patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Druga część debaty odbędzie się w lutym 2013, w tym samym gronie dokonana zostanie analiza problemu wzajemnej polityki historycznej Rzeczpospolitej Polskiej i jej współczesnych sąsiadów.

do góry