Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Trójmieście – Gdańsk, 19 września 2012

19 września br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4) odbył się wykład „Ludzie partii. Pierwsi sekretarze KW PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1956”, który wygłosił historyk, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim i jednocześnie pracownik referatu badań naukowych gdańskiego oddziału IPN Piotr Brzeziński.

***

Oficjalnie byli szefami partyjnego okręgu. W praktyce znaczyli więcej niż wojewodowie i prezydenci Gdańska razem wzięci. Ich partia po dyktatorsku rządziła Polską przez ponad cztery dziesięciolecia, a podejmowane przez nich decyzje wpływały na życie setek tysięcy mieszkańców Wybrzeża. Kim byli gdańscy sekretarze?

Prelegent przybliżył słuchaczom, praktycznie nieznane, sylwetki szefów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej (od grudnia 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) w Gdańsku. Wykład obejmował lata 1945–1956, czyli okres od momentu powstania pierwszych struktur PPR do przełomowego w historii PRL Października ’56. W omawianym okresie gdańską partią kierowało siedmioro pierwszych sekretarzy:

- Janina Kowalska (1945)
- Włodzimierz Melzacki (1945)
- Władysław Dworakowski (1945–1947)
- Stanisław Januszewski (1947–1948)
- Witold Konopka (1948–1950)
- Czesław Domagała (1950–1952)
- Jan Trusz (1952–1956)

Autor przedstawił ich sylwetki oraz ścieżki karier, opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach, które odnalazł w kilkunastu archiwach rozsianych na terenie całego kraju. Prezentowany wykład jest wynikiem szerszych, prowadzonych przez Piotra Brzezińskiego, badań nad strukturami PPR i PZPR w regionie gdańskim. W przygotowaniu jest również osobna książka tego autora, będąca zbiorową biografią przywódców gdańskiej partii z lat 1945–1990. Ukaże się ona nakładem gdańskiego oddziału IPN w przyszłym roku.

Spotkanie zorganizowano w ramach działalności trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (Klub afiliowany jest przy gdańskim oddziale IPN). Organizatorami spotkania – obok Instytutu Pamięci Narodowej – są Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wydział Nauk Społecznych i Stowarzyszenie Historyczne 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

 

do góry