Nawigacja

Aktualności

Konferencja prasowa poświęcona wspólnemu wydawnictwu edukacyjnemu IPN oraz Muzeum Stutthof: „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i Obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne” – Sztutowo, 2 września 2012

2 września br. o godz. 13.30 w Muzeum Stutthof w Sztutowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji wydawnictwa edukacyjnego „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i Obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne”, wydanego wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Stutthof. W konferencji wziął udział prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

Tego samego dnia (o godz. 12.00) odbyły się na terenie muzeum oficjalne uroczystości 73. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof (szczegóły w zaproszeniu poniżej).

Nad koncepcją projektu czuwał i jednocześnie był jego koordynatorem kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof – Marcin Owsiński. Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawnictwo objęte zostało honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja odbyła się w Sali Kinowej Muzeum Stutthof. 2 września br. na terenie muzeum czynne było także specjalne stoisko z wydawnictwami IPN.

* * *

Wydawnictwo „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i Obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne” to nowatorski w formie i innowacyjny w treści pakiet materiałów skierowanych do szkół wszystkich szczebli. Mają wspomagać rozwój wiedzy i zainteresowanie współczesnego młodego człowieka najnowszą historią jego regionu.

Zgromadzony w ramach projektu materiał, składający się z różnorodnych tekstów kultury, źródeł, opracowań i komentarzy oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, obejmuje zasięgiem tematycznym trudną historię Pomorza Gdańskiego i jego mieszkańców w latach 1920–1945. Autorzy stworzyli fundament umożliwiający uczniom, pod kierunkiem nauczycieli, odkrywanie logicznego ciągu wydarzeń, które zdecydowały, że dwudziestowieczne dzieje Pomorza i jego mieszkańców zapisały się wyjątkowo w historii Polski. Ukazanie genezy tych mało znanych zjawisk i procesów historycznych, decydujących często bezwzględnie o losach zupełnie przypadkowych ludzi, jest ważne dla uświadomienia wpływu przeszłości na teraźniejszość. Ma także służyć zrozumieniu, jak wielkie było ich znaczenie w procesach społecznych, politycznych i gospodarczych Pomorza Gdańskiego.

Materiały mogą być użyte w różnorodny sposób na lekcjach wielu przedmiotów, np. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i na godzinach wychowawczych, realizowanych na II, III i IV poziomie edukacyjnym. Ich zaletą jest również to, że pakiet uwzględnia wymagania nowej, wprowadzonej od 2009 roku, podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wewnętrznie przemyślany i spójny układ pakietu oraz przyjazne w formie, układzie i treści załączniki (mapy, ilustracje, karty pracy) pozwalają na indywidualne podejście do tematu przez nauczyciela i przygotowanie lekcji według jego własnej koncepcji.
 

do góry