Nawigacja

Aktualności

Spotkanie założycielskie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy – Bydgoszcz, 28 czerwca 2012

  • Gości wita dr hab. Mirosław Golon (dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku); obok Krystyna Trepczyńska (naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy), Alojzy Gładykowski (prezes bydgoskiego Zarządu Okręgu ŚZŻ AK) oraz dr Marek Szymaniak (Delegatura IPN w Bydgoszczy)
  • Wystąpienie Antoniego Galińskiego z Oddziału IPN w Łodzi
  • Przybyli na spotkanie założycielskie goście

28 czerwca 2012 r. o godz. 16.30 w Sali im. Wojciecha Łochowskiego (Urząd Miasta Bydgoszczy) odbyło się zebranie założycielskie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstał w Warszawie w 2002 r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie działa już w kilkudziesięciu większych i mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

Spotkanie w Bydgoszczy poprowadził dr Marek Szymaniak (kierujący pracami pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy), pełniący funkcję przedstawiciela dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku ds. organizacyjnych. Obrady otworzył i gości powitał dr hab. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku. 

O zasadach powoływania Klubów, ich funkcjonowaniu, organizacji pracy, celach i programie działania Klubów i procedurach dotyczących wyłaniania zarządu i Rady Programowej opowiedział Antoni Galiński (IPN Łódź), współtwórca kilkunastu Klubów w Polsce. Ponadto obecni na spotkaniu mieli okazję obejrzeć pokaz multimedialny obrazujący aktywność Klubu im. gen. „Grota” w regionie łódzkim. 

Na zebraniu głos zabrał także Alojzy Gładykowski, prezes Zarządu Okręgu Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który mówił o idei przekazywania młodym pokoleniom historii i etosu Armii Krajowej – naturalnej spadkobierczyni tradycji Polskiego Państwa Podziemnego. 

Obecni na spotkaniu otrzymali podpisany 26 czerwca 2012 r. przez Prezesa IPN i Prezesa ŚZŻAK Statut Klubu oraz wypełnili formularz członkowski. Na posiedzeniu ustalono datę kolejnego spotkania na którym wyłoniony zostanie Zarząd bydgoskiego Klubu im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
 

do góry