Nawigacja

Aktualności

X Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki” – Sopot, Bory Tucholskie, Lubichowo, 30 czerwca – 6 lipca 2012

Od 30 czerwca do 6 lipca na terenie Borów Tucholskich w południowej części woj. pomorskiego (a także częściowo w Sopocie) trwa X Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. „Łupaszki”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK.

Rozpoczęcie rajdu odbyło się 30 czerwca (w sobotę) w Sopocie m.in. inscenizacją historyczną odbicia więźniów przez oddział AK, wykładem, pokazem filmu historycznego i koncertem. Następnego dnia uczestnicy przenieśli się do Borów Tucholskich.

Koncentracja partoli i zakończenie rajdu miało miejsce 5 lipca w Lubichowie (pow. starogardzki). Tego dnia oficjalnie po raz pierwszy zaprezentowana została także najnowsza wystawa, przygotowana przez gdański oddziału IPN, pt. „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5 Wileńska Brygada AK na Pomorzu”.

* * *

Celem edukacyjnym rajdu jest przybliżenie uczestnikom marszu historii podziemia niepodległościowego na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego. W toku rajdu uczestnicy zapoznają się z dziejami podziemia antykomunistycznego, jego bohaterami oraz poznają teren, na którym operowały szwadrony jednego z najwybitniejszych oficerów partyzantki – mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Rajd ma charakter pieszy. Patrole poruszają się po wskazanych trasach, wykonując otrzymane zadania i starając się unikać spotkania ze specjalnymi grupami operacyjnymi UB i MO (w tej roli m.in. członkowie Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych, dysponujący historycznym umundurowaniem i uzbrojeniem). Organizatorzy zapewniają wyżywienie (na trasach w formie suchego prowiantu) oraz noclegi w bazach startowej i końcowej. W czasie marszu uczestnicy (podzieleni na kilkuosobowe zespoły pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej) pokonują dystanse między poszczególnymi punktami i samodzielnie organizują noclegi.

Partnerami Stowarzyszenia w organizacji tegorocznego rajdu jest gdański oddział IPN oraz Muzeum II Wojny Światowej. Gdański oddział IPN wspiera organizatorów, fundując m.in. część niezbędnego sprzętu (plecaki, mapniki i pałatki dla uczestników), zapewniając częściowe wyżywienie oraz nagrody dla uczestników. Organizatorzy rajdu otrzymali także znaczne wsparcie (m.in. poprzez ufundowanie publikacji) ze strony szczecińskiego, warszawskiiego oraz wrocławskiego oddziału IPN.

Szczegóły dotyczące rajdu (w tym dokładny plan rajdu z wykazem miejsc oraz godzin poszczególnych wydarzeń) można znaleźć na stronie internetowej głównego organizatora imprezy: Stowarzyszenia Historycznego imienia 5 Wileńskiej Brygady AK.
 

do góry