Nawigacja

Aktualności

Zajęcia z cyklu „Co kryją archiwa IPN?” – Bydgoszcz, 31 maja 2012

31 maja br. odbędą się w siedzibie Delegatury IPN w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15) zajęcia z cyklu „Co kryją archiwa IPN?”, w których udział wezmą studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początek spotkania o godz. 10.00.

W pierwszej części dr Katarzyna Maniewska wprowadzi studentów w tematykę stanu wojennego w Polsce oraz regionie. Prelegentka omówi przyczyny, przebieg oraz konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego. Zajęciom towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia i dokumenty z epoki oraz analiza źródłowa dokumentacji wytworzonej przez lokalne i centralne struktury SB w ramach akcji o kryptonimach „Azalia”, „Jodła” oraz „Klon”.

Drugą część zajęć poprowadzą wspólnie Edyta Cisewska i Anna Jakubowska. Studenci będą mieli okazję zwiedzić archiwum IPN w Bydgoszczy. W trakcie wizyty zapoznają się ze specyfiką pracy pionu archiwalnego Delegatury IPN w Bydgoszczy, w tym z poszczególnymi procesami, jakim podlegają materiały archiwalne (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja). Studenci będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z różnorodnymi materiałami zgromadzonymi w archiwum IPN, różniącymi się od siebie chociażby ze względu na postać fizyczną (dokumentacja aktowa, mikrofisze, filmy zwojowe, negatywy szklane). 

Zajęcia są przeznaczone tylko dla zgłoszonej wcześniej grupy studentów z UMK w Toruniu. Organizatorami zajęć z cyklu „Co kryją archiwa IPN?” są piony edukacyjno-naukowy oraz archiwalny Delegatury IPN w Bydgoszczy.
 

do góry