Nawigacja

Aktualności

Wystawa „»Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały«. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw” – Koło, 16–25 maja 2012

Od 16 do 25 maja br. w zabytkowym Ratuszu Miejskim w Kole (Stary Rynek 1) w woj. wielkopolskim prezentowana jest wystawa „»Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały«. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”, przygotowana przez dr Alicję Paczoską-Hauke. Ekspozycję wystawy w Kole zorganizował pion edukacyjno-naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy przy współpracy Towarzystwa Samorządowego Ziemi Przedeckiej.

Na planszach wystawowych zarysowano krótką charakterystykę najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 w regionie kujawsko-pomorskim. Cztery panele wystawowe poświęconych jest tragicznym losom żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy podjęli walkę z sowiecką okupacją na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Były to oddziały Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Gabriela Fejcho „Ognia”, Antoniego Fryszkowskiego „Rysia” i Stanisława Matuszewskiego „Mściciela”.

Serdecznie zapraszamy! Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Ratusza, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30.
 

do góry